Verktyg för att sätta mål

Motiverande lönesättning handlar om hur du som lönesättande chef hanterar lönesättning som en ständigt pågående process – att tänka lön hela året.

Film: Sätt mål för hela året

Filmen Sätt mål för hela året ger grunderna för hur du kan arbeta med mål. Mål är en viktig förutsättning för att bedöma dina medarbetares insatser och skapar riktning för verksamheten.

Verktyg: Sätt mål med olika perspektiv

Olika perspektiv på mål kan komplettera varandra så att de ökar tydligheten, fungerar motiverande och samtidigt skapar förståelse hos medarbetarna.

Klicka på länken för att starta verktyget Sätt mål med olika perspektiv. Tidsåtgång: Under tio minuter.

Om du inte är inloggad skickas du till inloggningssidan innan du kommer vidare till verktyget.

Verkyg: Sätt mål med olika perspektiv

Film och mall: Stretchade mål

Ursprungstanken med stretchade mål var att frigöra kraft för att gå utanför de vanliga ramarna. Modellen är ett verktyg för att utvärdera insatser och att hitta nya. Filmen förklarar hur du använder stretchverktyget och vad stretchade mål är.