Medarbetarsamtal och dialog

Chefer ägnar ungefär 80 procent av sin tid åt samtal i någon form. Det kan handla om att samtala, informera, instruera, presentera och, inte minst, att lyssna.

Medarbetarsamtal skapar delaktighet

Genom medarbetarsamtal skapar du delaktighet och engagemang. Du kan entusiasmera och stödja dina medarbetare, ge återkoppling och bli bättre på att hantera konflikter.

Dialog är kommunikation när den är som bäst och kännetecknas av ett ömsesidigt utbyte. Kommunicerar gör du med ord, i skrift och med hjälp av ditt kroppsspråk. Du använder dig både av verbal och icke-verbal kommunikation. Den icke-verbala kommunikationen är väldigt viktig.

Mer än ord

Albert Mehrabian, en kalifornisk forskare, menar att när vi kommunicerar tolkar mottagaren det vi säger genom att hämta 7 procent från orden, 38 procent från rösten och hela 55 procent från kroppsspråket.

Detta är mest användbart då du möter en människa för första gången, men kan ändå vara värt att reflektera över. Risken är uppenbar att ditt kroppsspråk avslöjar dig i situationer där du säger saker du inte menar eller försöker dölja sanningar.