Återkoppling

Återkoppling, eller feedback, är ett effektivt sätt att bekräfta och utveckla dina medarbetare.

Bra återkoppling är konstruktiv, och har som mål att få både medarbetaren och verksamheten att växa. Det räcker inte med att bara säga ”bra jobbat”, du behöver också beskriva vad som var bra och varför.

Att ge återkoppling

För att medarbetaren ska kunna använda din återkoppling, behöver den vara kopplad till ett beteende. Utgå från dig själv och din upplevelse, utan att värdera eller döma, och beskriv konsekvenserna av beteendet.

Du kan ge utvecklande återkoppling i fyra steg:

 1. Beskriv beteendet utifrån din observation, alltså ”jag ser...” , ”jag hör...” eller ”jag upplever...”.
 2. Beskriv hur beteendet påverkar dig, medarbetaren, teamet eller verksamheten.
 3. Om syftet med återkopplingen är att du vill se en förändring, beskriv hur du önskar att det var istället. Om du istället vill stärka ett beteende, berätta att du vill se mer av det.
 4. Fråga vad din medarbetare tänker kring det du sagt och lyssna på svaret. Kom fram till en gemensam bild av vad som kan förändras och vad du som chef kan hjälpa till med.

Du som är medlem: Logga in för att använda verktyget Återkoppla med jag-budskap.

Gör återkoppling till en del av ditt ledarskap

Återkoppling är en viktig del av ditt ledarskap, och fokus ligger ofta på hur du ska ge den. Ett sätt att göra dina medarbetare öppna för återkoppling är att själv be om den. Då visar du hur viktigt det är, och att det inte behöver vara obehagligt att ta emot. Fråga till exempel ”finns det något jag kan göra annorlunda?”.

Istället för att ge ensidig återkoppling, kan du välja att se era utmaningar som gemensamma. Då signalerar du att ni tillsammans kan göra något bättre. Ställ frågor som ”hur ska vi hantera det gemensamma problemet?” eller ”hur ska vi lösa att du inte levererar dina rapporter i tid?”. Då uppfattas det du säger som respektfullt och ger medarbetaren som ska ta emot återkopplingen möjlighet att påverka. Du tar inte heller över ägarskapet, utan det är fortfarande medarbetaren som äger frågan.

Sju tips för bättre återkoppling:

 1. Be om återkoppling själv, och visa att du är öppen för att ta emot.
 2. Fundera kring din intention när du vill ge återkoppling på ett beteende. Se till att intentionen är att hjälpa den andre att växa.
 3. Försök hitta gemensamma förslag på lösningar och erbjud ditt stöd.
 4. Var specifik i din stärkande återkoppling genom att tala om vad medarbetaren gjort bra och varför.
 5. Öva på att fokusera på beteenden istället för personliga egenskaper.
 6. Berätta hur beteendet kan påverka andra, utan att värdera eller döma.
 7. Bekräfta din medarbetare genom att ställa frågor och lyssna.

Du som är medlem hos oss kan logga in och träna på stärkande återkoppling med vår digitala kurs.

Är du nyfiken på ett medlemskap i Ledarna? Här kan du läsa mer.