Återkoppling

Återkoppling, eller feedback, handlar om att ge beröm och kritik på ett konstruktivt sätt, med en uppriktig önskan att få den andra att växa. Kontinuerlig återkoppling utvecklar både medarbetarna och verksamheten.

Människor behöver bekräftelse på prestationer och beteenden. Stärkande och utvecklande återkoppling ökar engagemanget bland dina medarbetare, stärker kulturen och förbättrar prestationerna.

Utan återkoppling skapas osäkerhet och utrymme för tolkningar. Det kan leda till bristande engagemang och sämre arbetsprestationer.

Återkoppling ska leda till något

Tanken med att ge återkoppling är att något ska bli annorlunda efteråt.

Det räcker inte med att säga ”bra jobbat” eller ”det där var inte bra”. Mottagaren behöver även få veta vad det var som vad bra, eller vad som behöver förändras. Annars kan återkopplingen faktiskt försämra arbetsprestationen. 

Fundera på vad du vill ska hända efter att du gett återkopplingen. Det kan vara att du vill se mer av ett beteende eller att du vill se en förändring. Det ska vara möjligt för mottagaren att omsätta din återkoppling i handling.

Att förmedla återkoppling

Din återkoppling ska handla om beteende, inte personlighet. Utgå från dig själv, utan att värdera. Ditt syfte ska vara att få till en positiv förändring.

Utvecklande återkoppling kan levereras i följande fyra steg. De olika stegen hjälper mottagaren att omsätta din feedback i handling:

 1. Beskriv situationen och den andras beteende utifrån din iakttagelse, alltså ”jag ser…” , ”jag hör…” eller ”jag upplever…”.
 2. Beskriv hur beteendet påverkar dig, den andre, teamet eller verksamheten.
 3. Om din intention är att förändra ett beteende, beskriv hur du önskar att det var istället. Om din intention är att stärka ett önskvärt beteende, berätta att du vill se mer av det.
 4. Fråga vad din medarbetare tycker, tänker och känner. Lyssna till hens syn på saken och skapa en gemensam bild av vad som kan förändras och vad du som chef kan hjälpa till med. Ett exempel kan vara att du säger ”Ok, du upplever att de andra blir tysta, och att det är däför som nästan bara du pratar på våra enhetsmöten.

Så kan du utveckla din återkoppling

 1. Sätt återkopplingsmål. Hur ofta och när ska dina medarbetare få återkoppling av dig?
 2. Bli mer specifik i din stärkande återkoppling. Istället för att säga ”bra jobbat”, tala om vad som var bra, vad ni ska fortsätta med och göra mer av.
 3. Öva på att fokusera på beteenden istället för egenskaper.
 4. Undvik att värdera det medarbetaren gör, berätta istället hur det kan påverka andra. Försök hitta gemensamma idéer om lösningar.
 5. Lyssna på och bekräfta din medarbetare. Ge det stöd hen behöver.
 6. Formulera din återkoppling för dig själv innan du framför den.
 7. Be själv om återkoppling.

Podd: Återkoppla i vardagen

Hur kan chefer bli vassare på återkoppling i vardagen? Här får du tips i ett samtal mellan AnnCharlotte Bretan och Johan Thesslin, ledarskapsutvecklare på Ledarna.

Digital kurs

Uppbyggande återkoppling

Du som är medlem hos oss kan logga in och träna på återkoppling med vår digitala kurs.