Avgångssamtal

När medarbetare slutar är det av stort värde att ta tillvara deras erfarenheter och synpunkter.

Att systematiskt genomföra avgångsintervjuer är ett sätt att utveckla verksamheten. Genom att dokumentera och analysera intervjuerna kan ni:

 • hitta möjligheter till förbättringar i verksamheten
 • öka kunskapen om hur organisationen kan bli bättre på att attrahera och behålla värdefulla medarbetare
 • visa intresse för medarbetarens erfarenheter och synpunkter. Det bidrar till att skapa en positiv bild av er som arbetsgivaren och förhoppningsvis till att den medarbetare som lämnar blir en bra ambassadör.

Om det finns en personalfunktion så är det en fördel om både närmaste chef och en personalchef kan genomföra var sin intervju. Det gör det lättare att få fram kritiska eller känsliga synpunkter. Intervjun med närmaste chef kan då vara mest inriktad på medarbetarens arbetsuppgifter och förhållandet på enheten. Personalchefens intervju syftar mer till att få synpunkter på personalpolitik, företagskultur och hur organisationen fungerar som arbetsgivare.

I båda fallen är det viktigt att förklara motiven till intervjun, tacka för den tid som varit, önska lycka till i framtiden och i normalfallet önska den anställde välkommen åter.

Intervjuguide för närmaste chef

 • Vad är den viktigaste orsaken till att du slutar?
 • Hur har du upplevt dina arbetsuppgifter?
 • Hur har du upplevt dina utvecklingsmöjligheter?
 • Hur ser du på arbetsklimat och atmosfär inom enheten?
 • Vad har du upplevt bra och mindre bra inom enheten?
 • Vad hade fått dig att stanna kvar?
 • Vilka råd vill du ge mig som chef för framtiden?
 • Kan du tänka dig att i framtiden återkomma till enheten?
 • Skulle du rekommendera en god vän att arbeta på enheten?

Intervjuguide för personalchef

 • Vad är den viktigaste orsaken till att du slutar?
 • Hur överensstämde arbetet med dina förväntningar?
 • Hur har du upplevt arbetsplatsen?
 • Hur har du upplevt arbetsklimatet och atmosfären?
 • Hur har du upplevt samarbetet med din närmaste chef?
 • Har du haft tillräckliga utvecklingsmöjligheter?
 • Vad tycker du är bra och mindre bra inom organisationen i stort?
 • Hur tycker du att organisationen tagit tillvara din kompetens?
 • Vad skulle vi kunna göra för att bli bättre som arbetsgivare?
 • Kan du tänka dig en återanställning i framtiden?
 • Skulle du rekommendera en god vän att arbeta här?