Test Cirka 5 minuter

Gör Tillitskompassen!

Under corona-pandemin arbetar betydligt fler chefer och medarbetare på distans än tidigare. Men handen på hjärtat – hur bekväm är du egentligen som chef med den här situationen? Har du tillit till att dina medarbetare är fullt produktiva eller gnager en misstanke hos dig om att de inte jobbar riktigt som de ska?

Ta ställning till 10 påståenden och se hur du balanserar kontroll och tillit.