Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Ledarskapstips

Ellen Landberg, ledarskapsutvecklare på Ledarna Ellen Landberg, ledarskapsutvecklare på Ledarna

Ellen Landberg, ledarskapsutvecklare på Ledarna, tipsar här om hur du kan arbeta för att skapa en lärande organisation.


Led genom att lyssna

Uppmuntra nyfikenhet genom att lyssna på den andre.

 • Vänta med att berätta vad du tycker/vet. Ta för vana att vänta 10 sekunder när du får en impuls att säga något. Är det fortfarande relevant efter 10 sekunder? I undersökningar om ledarskap och utmaningar uppger många chefer att de vill lyssna mer på sina medarbetare. För att göra det krävs övning i att just lyssna och inte själv komma med lösningen.

 • Inled möten med att alla kort får berätta vad de är stolta över och vilka utmaningar de har. Fokusera på styrkorna!


Reflektion i och över handling

 • Bygg in reflektion och lärande i varje uppdrag. Planera när ni ska diskutera lärdomar i projektgruppen, i större projekt kan det vara varje vecka, i mindre en gång och sedan när uppdraget är slutfört. Planera efter era behov, men kom ihåg vikten av att göra det både under tiden och efter avslutat uppdrag så att ni kan förbättra kontinuerligt.

 • Ta hjälp av varandra. Under pågående arbete avsätt tid för att ta hjälp av varandra. Gå varvet runt och låt alla berätta vad som går bra/vad de är stolta över, vad de lärt sig och vad de behöver hjälp med.

  Exempel på reflekterande frågor:
  - Vad vill jag/vi fortsätta göra?
  - Vad har jag/vi lärt oss?
  - Vad vill jag/vi göra annorlunda nästa gång?

 • Ta hjälp av samtalsmetoder som till exempel Motiverande samtal och Appreciative Inquire (AI).

Tillsammans med medlemmar i Ledarna har vi samlat ett antal idéer om hur du kan agera som chef för att bygga en lärande organisation: Så skapar du en lärande organisation

 

Chefsguide: En inkluderande organisation

Text: Ellen Landberg Uppdaterat: 2015-11-02

Jag vill veta mer om medlemskapet

Funktionsnedsättning – en del av chefens mångfaldsarbete

Ta del av ett seminarium eller en podcast som visar på möjligheterna med mångfald i din organisation. I ett samtal med personer som alla på olika sätt har lång erfarenhet av funktionsnedsättning i arbetslivet, reder vi ut begreppen och ger tips om hur du som chef kan gå från ord till handling i arbetet för mångfald.
Seminarium på Ledarna Play
Podcast på Ledarna Play

Sluta prata mångfald!

Det räcker inte med en kvantitativt mångfaldig organisation om inte alla medarbetares potential tas tillvara i det dagliga arbetet. Inkludering är en förutsättning för att kunna dra nytta av fördelarna med mångfald. Hur ser ett inkluderande ledarskap och medarbetarskap ut? Hur slutar vi prata mångfald och på allvar börjar göra mångfald istället?

Ta del av lärdomar och frågeställningar från Ledarnas seminarium på Kvalitetsmässan 2015.

Se seminariet på Ledarna Play

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem