Företräda chefer

Din viktigaste uppgift som företrädare är att företräda chefer. Det kan handla om att ta tillvara medlemmarnas intresse i förhandling eller samverkan med arbetsgivaren

Du företräder chefer på bästa sätt genom att:

  • ha kunskap om chefens roll och särskilda villkor
  • förhandla för medlemmars räkning gentemot arbetsgivaren
  • påverka chefers villkor på arbetsplatsen, ofta i partssammansatta grupper

Du företräder chefer och måste därför ha en tydlig bild av chefers speciella situation. Det viktigaste handlar om den arbetsmiljö och den arbetssituation du och dina kollegor har på er arbetsplats och inom er bransch.

För att lyckas bra i chefsrollen behöver du känna dig själv, dina medarbetare och din verksamhet. Samma sak gäller för att på ett bra sätt kunna företräda medlemmar. Chefskapets krav att känna sina medarbetare motsvarar helt att känna medlemmarnas behov då du ska företräda dem. Ledarnas medlemmar har gemensamma behov som bygger på att de är chefer och leder personal och verksamhet.

Genom din chefsroll har du bättre kunskaper om företagets verksamhet än andra fackliga företrädare. Du får till exempel del av information om verksamheten via chefsmöten. Du har större möjligheter att påverka verksamheten och dina chefskollegors situation via direkta kontakter med företagsledningen.

Företrädarrollen som chef

Att vara chef och att vara facklig företrädare har mycket gemensamt. Som chef ska du företräda arbetsgivaren och ett arbetsgivarperspektiv, där verksamhetens resultat är det centrala. Som facklig företrädare representerar du Ledarnas medlemmars intressen av bra anställningsvillkor och en bra arbetsmiljö. De kunskaper du skaffar dig kring ledarskap, coachning och arbetsrätt har du nytta av i båda rollerna.

Det är viktigt både för din egen del och för arbetsgivaren att du är tydlig med i vilken roll du verkar vid olika tillfällen, annars kan det lätt bli förvirrande både för dig och andra. Det är den särskilda utmaning som du ställs inför som företrädare i Ledarna - att vara både chef och facklig företrädare på samma gång.

Uppdaterat: 2016-09-14

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem