Påverka chefers villkor

Att företräda innebär i hög grad att representera medlemmarna och försöka påverka chefers villkor och arbetsmiljö på arbetsplatsen. Din uppgift är att tillföra ett chefsperspektiv på de frågor som diskuteras.

För att påverka finns olika forum, till exempel partssammansatta grupper, organisationens styrelse eller arbetsmiljökommitté. På större arbetsplatser kan man utse ett skyddsombud särskilt för chefer.

Partsgemensamma grupper

En del fackligt arbete bedrivs i partssammansatta organ, det vill säga en grupp där både arbetsgivaren och representanter för flera fackförbund deltar. Det kan vara en så kallad MBL-grupp eller samverkansgrupp, eller en mindre arbetsgrupp där man arbetar med en specifik fråga, såsom att ta fram en ny jämställdhetsplan, göra en medarbetarundersökning eller liknande.

I påverkansarbetet möter du andra fackliga organisationer, olika förbund inom Saco, TCO och LO. Finns det samverkan inom PTK- eller OFR-området på arbetsplatsen är det bra om Ledarna finns representerade där. Ledarnas representanter i dessa grupper utses lämpligen bland ledamöterna i klubbstyrelsen om det finns en sådan.

Att delta i dessa grupper är frivilligt, och du avgör själv vad som är relevant för dig och dina medlemmar att lägga tid på. Din utgångspunkt bör vara att samverka med andra förbund om det gynnar intresset för Ledarnas medlemmar på arbetsplatsen. Se dock till så att du får viktig information på annat sätt om du inte deltar.

Bolagsstyrelse

Arbetar du på ett aktiebolag eller i en ekonomisk förening med mer än 25 anställda har ni tillsammans med övriga fackliga organisationer på företaget rätt att utse en representant i företagsstyrelsen. Representanten innehar ett uppdrag från PTK, en förhandlingsorganisation för privatanställda tjänstemän.

Uppdaterat: 2016-04-07

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem