Rätt information och förhandling

Som företrädare har du rätt att få relevant information om vad som sker på arbetsplatsen, och arbetsgivaren är skyldig att förhandla med dig i frågor som rör dina medlemmar.

Din rätt till information och förhandling finns reglerad i Medbestämmandelagen.

Rätt till information

Arbetsgivaren har informationsskyldighet gentemot fackliga organisationer. Skyldigheten innebär två saker; dels att arbetsgivaren på eget initiativ löpande ska informera de fackliga organisationerna om hur verksmheten utvecklas produktionsmässigt och ekonomiskt, samt om riktlinjerna för personalpolitiken, dels att de fackliga organisationerna har rätt att ta del av handlingar. Det är viktigt att du håller dig uppdaterad och att du begär information, vid behov.

Rätt till förhandling

Din rätt att förhandla för medlemmar gentemot arbetsgivaren finns reglerad i lag, i kollektivavtal och i Ledarnas stadgar. Det innebär att de lokala avtalsförhandlingar du genomför omfattar alla Ledarnas medlemmar på din arbetsplats.

Arbetsgivaren är skyldig att förhandla med dig som facklig företrädare i en mängd frågor som gäller arbetsvillkor, förändringar på arbetsplatsen, uppsägningar med mera. Vilken förhandlingsskyldighet arbetsgivaren har beror på om kollektivavtal finns med Ledarna eller inte. När arbetsgivaren kallar till förhandling är du också skyldig att delta i förhandlingen.


Företrädaren och förhandling

Hela tanken med förhandlingsskyldigheten är att du som företrädare ska ges möjlighet att påverka arbetsgivaren innan beslut verkställs. I verkligheten upplever du säkert ändå ofta att din arbetsgivare egentligen redan har bestämt sig och att förhandlingen mer är för formens skull.

Men även om det är på det sättet, så ta tillfället i akt att framföra dina synpunkter, chefsperspektivet. De flesta arbetsgivare är inte sämre än att de faktiskt kan ändra sig om du är tillräckligt övertygande och bygger din argumentation på fakta.

Uppdaterat: 2017-08-17

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem