Klubbavgift

Vill er klubb ta ut en avgift från medlemmarna? Då kan vi på Ledarna hjälpa till att administrera uttaget.

Vi kan vara er behjälpliga genom att ta ut klubbavgiften via medlemsavgiften som vi fakturerar våra medlemmar. Vi sätter sedan in klubbavgiften på ert konto. Det ni behöver göra är att registrera klubben för att vi ska kunna administrera uttag av klubbavgift med insättning på ett kontonummer.

Det ni också behöver göra är att välja både en kassör och revisorer. Ni måste även i protokoll fastställa vem eller vilka som är firmatecknare i klubben. De protokollen ska ni sedan skicka till banken eller posten. Vi rekommenderar att använda bank.

Tänk på att det är viktigt att anmäla kassör och ändringar av bankkonto både till bank/post och till Ledarna.

Kassören hämtar ut ekonomirapport för klubbens redovisningar via "Min sida" i inloggat läge.

Broschyr om organisationsnummer

Ansökningsblankett, organisationsnummerText: Uppdaterat: 2017-06-29

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem