2008-05-01

Arbetsmiljö för ett uthålligt chefsuppdrag

I förra veckan var jag på besök hos en medlem på ett industriföretag i södra Sverige. Efter en rundvandring i produktionen drog vi oss tillbaka till hans kontor för att prata ostört. Eller det var åtminstone tanken, men någon ostördhet var svår att skapa. Detta kontor såg ut som så många andra jag sett, vare sig chefens arbetsplats är en industri, en vårdavdelning eller en butik.

Ett hörn av verksamhetslokalen hade avdelats med tunna väggar med mycket fönster och full insyn. Värdesaksskåp och diverse anslagstavlor fanns utanför den öppna dörren och utrymmet delades med tre andra chefer med varsitt skrivbord och halvhöga skärmar som delade av rummet. Runt om oss var det en ständig aktivitet med telefoner som ringde, medarbetare som kom för att prata med chefen och fyra datorer med skrivare och kopieringsmaskin.

Chefens uppdrag är att leda och utveckla verksamhet. Rollen kan se olika ut beroende på var man arbetar och på vilken nivå. Men i alla chefsjobb ingår både moment av direkt ledning och av utvecklingsarbete på lite längre sikt. Många chefer berättar om att tiden till reflektion och planering är svår att finna; alltför mycket tid slukas av den dagliga ledningen av arbetet.

Det underlättas inte heller av lokaler som ser ut som på företaget i mitt exempel, där närheten till medarbetarna helt fått styra utformningen av chefens arbetsmiljö.

Arbetsmiljön för chefen ska utformas så att den stöder alla delar av chefens uppdrag. Närheten till medarbetarna måste kompletteras med möjlighet till avskildhet. Stress och hårt uppdrivet tempo är verklighet för de flesta chefer och krav på att vara ständigt tillgänglig är förödande för ett uthålligt arbetsliv. Ansvaret för att skapa en arbetsmiljö som gör det möjligt för chefen att utföra alla delar av uppdraget faller på arbetsgivaren. Ledarskapet är viktigt för företaget och därför är också chefens arbetsmiljö viktig.

 

Annika Elias
Ordförande, Ledarna

Texten publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 5, maj 2008.

Uppdaterat: 2012-05-24

Debattartiklar

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem