2008-10-01

Chefens viktigaste verktyg är tid

Har du tid? Det är en sak som jag skulle behöva diskutera med dig genast. Medarbetaren som hejdade mig såg ivrig ut, men jag var redan sen till ett möte

– Nej, tyvärr. Kan vi ta det imorgon? Jag såg besvikelsen i hans ögon när jag skyndade iväg.

En chefs uppgift är att skapa resultat för den verksamhet hon leder. Bästa resultatet uppnår man genom att ta tillvara på alla medarbetares kompetens och engagemang för jobbet.

En skicklig ledare bygger relationer till sina medarbetare och lär känna var och en för att kunna ge rätt förutsättningar för varje individ att prestera sitt bästa.

Men för detta krävs tid. Stora personalgrupper, oändliga rapportrutiner och obefintligt administrativt stöd leder till att den tid som chefer kan tillbringa med varje medarbetare krymper.

Ledarnas Chefsbarometer visar att hela 40 % av cheferna i Sverige har problem att hinna med de personalrelaterade delarna av chefsuppdraget. Här menar vi sådant som medarbetarsamtal, lönesättning, kompetensutveckling, kommunicera mål och visioner och att hantera konflikter.

Till underhåll av redskap, lokaler och maskinell utrustning avsätter många företag stora resurser. Men när det gäller underhåll av det som brukar benämnas företagets viktigaste resurs, medarbetarna, så snålas det ofta.

Tid är ett lika viktigt verktyg för chefen som borren är för tandläkaren eller penseln är för målaren. Den mänskliga relationen är den viktigaste byggstenen i allt ledarskap, men alltför många chefsuppdrag är utformade så att chefer tvingas prioritera bort kontakten med medarbetaren.

Samhälle och näringsliv tar inte tillvara på chefsyrkets hela potential. Chefer kan och vill leda men när förutsättningarna brister får inte verksamheten full utväxling av sina chefer. I förlängningen innebär det outnyttjade resurser och missade
konkurrensmöjligheter.

 

Annika Elias
Ordförande, Ledarna

Texten publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 10, oktober 2008.

Uppdaterat: 2012-05-24

Debattartiklar

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem