2009-08-01

Det svenska ledarskapet – en lågt värderad förmåga

Behöver man leda människor? Kan inte medarbetare leda sig själva om bara uppdraget är tydligt nog? Lönar det sig att låta chefer ägna sig åt ledarskap? Ibland tror jag att vi alla behöver stanna upp och reflektera över självklarheter. En sak som är bra med sensommaren är att den lite lugnare tillvaron ofta inbjuder till just det.

Själv är jag övertygad om nödvändigheten av chefer och värdet av det goda ledarskapet. Det som förvånar mig är att ledarskap är så lågt värderat av näringslivet. Ledarna gjorde en undersökning som visar att 40 procent av cheferna i Sverige inte har tid till de mest grundläggande delarna av ledarskapet, som medarbetarsamtal, lönesättning, kompetensutveckling, kommunicera mål och visioner samt hantera konflikter. Skrämmande!

Samma undersökning visar att ledarskap lönar sig. De chefer som inte har tid att leda arbetar oftare på problemtyngda företag med sämre lönsamhet och högre sjukfrånvaro än snittet.

Varför är det så? Är svenska chefer ointresserade av ledarskap? Saknar de förmåga att leda?

Nej, årliga undersökningar bland Sveriges chefer visar tydligt att både vilja och kunskap finns.

Problemet är att bara hälften av cheferna utvärderas för sin ledarskapsförmåga. För bara en av fem chefer är utvärderingen kopplad till ersättningen. I stället prioriteras andra delar av chefernas uppdrag.

Jag menar därför att ledarskap är en för lågt värderad förmåga. Om det prioriterades skulle man naturligtvis styra genom att utvärdera chefernas förmåga att leda och se till att det påverkade lönen.

Medarbetarna är vår viktigaste tillgång, heter det ofta. Men när det kommer till kritan prioriteras inte det ledarskap som har uppdraget att utveckla och leda denna viktiga tillgång.

Prioritera det lönsamma ledarskapet! Det lönar sig för såväl ägare, medarbetare, chefer som samhälle.

 

Annika Elias
Ordförande, Ledarna

Texten publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef, nr 8 augusti 2009.

Uppdaterat: 2012-05-24

Debattartiklar

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem