2009-10-01

Enfald eller mångfald

Vi svenskar berömmer oss ofta för att vara fördomsfria och ha en stark tro på människors lika värde. Vår lagstiftning och utbildningspolitik har länge verkat för att alla människor ska få samma chanser att använda sin kompetens för att på bästa sätt bidra till samhällets utveckling.

Konkurrenskraften i företagen bygger på att rekrytera de mest kompetenta medarbetarna. Men det gäller inte när chefer ska tillsättas. Då följer urvalet slentrian och tradition. Trots en stor andel invandrade i befolkningen har endast ett fåtal chefer utländsk bakgrund.

Trots långtgående lagar som ska underlätta för människor med funktionshinder att fullt ut vara delaktiga i arbetslivet ser vi mycket sällan en rullstolsburen eller synskadad chef.

Och trots att Sverige har världens bästa föräldralagstiftning är andelen småbarnsmammor i näringslivets topp lika med noll.

I dag leder trångsynthet och fördomar till att man inte rekryterar chefer bland hela befolkningen. Sammansättningen av Sveriges chefer måste bättre återspegla den mångfald av människor som samhället består av.

Snart står vi inför en chefsbrist. Inom några få år kommer 200 000 chefer ur 40-talistgenerationen att ha gått i pension. För att fylla Sveriges behov av kompetenta chefer som brinner för att leda, måste vi lära oss att känna igen chefskompetens hos betydligt fler grupper i samhället.

 

Annika Elias
Ordförande i Ledarna

Texten publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef, nr 10 oktober 2009.

Uppdaterat: 2012-05-24

Debattartiklar

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem