2008-02-01

Fegt att inte värdera chefens ledarskap

En chef har till uppdrag att leda verksamhet och skapa resultat för sin arbetsgivare. Den professionella kompetens som chefen använder för att nå sina mål är ledarskapet. Genom ett skickligt ledarskap kan organisationer utvecklas och bli lönsamma, människor trivas och prestera på topp och arbetet fungera smidigt och problemfritt. På lång sikt ger ett gott ledarskap samhällsvinster i form av trygga och friska individer på arbetsplatserna, mindre arbetsskador och ett positivt engagemang.

Dess motsats, ett dåligt ledarskap, skapar dåligt klimat på arbetsplatsen och omotiverade och lågpresterande medarbetare.

Trots detta är det sällan det goda ledarskapet som står i fokus när lönerevisionen är på gång. Alltför ofta ser vi att det resultat som kortsiktigt mäts i produktionsvolym och effektivitet är det enda som värdesätts när chefens prestation ska mätas.

Ledarna anser att lönen ska ha en relation till företagets ekonomiska bärkraft och individens prestation. Men i bedömningen av chefens resultat måste även förmågan att leda utvärderas.

Ofta hör man att det är svårt att värdera ett bra ledarskap eftersom mänskliga relationer inte går att mäta. Det är ett fegt sätt att resonera. Jag vågar påstå att varje lönesättande chef på rak arm kan definiera vilka av hennes underställda chefer som utövar ett bra ledarskap och vilka som har svagheter. De flesta kan sannolikt också säga vilken chef som utifrån sina förutsättningar är den allra bästa ledaren. Ett gott ledarskap visar sig i trivsel och engagemang hos medarbetarna och bidrar i hög grad till verksamhetens långsiktiga välbefinnande bortom månadsrapporter och kvartalsbokslut.

Därför är Ledarnas uppmaning till Sveriges arbetsgivare att våga se den skicklige chefen. Och att låta värdet av det goda ledarskapet även märkas i lönekuvertet.

 

Annika Elias
ordförande, Ledarna

Texten publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 2, februari 2008.

Uppdaterat: 2012-05-24

Debattartiklar

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem