2010-05-01

Nu samlas 80 000 chefer

Det finns en halv miljon chefer i Sverige. Var åttonde anställd är en chef. De arbetar inom vitt skilda branscher, inom privat näringsliv och offentlig förvaltning och på små och stora arbetsplatser. Men de har alla en sak gemensamt: behovet av stöd och råd i chefsrollen och trygghet i anställningen.

Ledarna har kongress i maj. Då samlas ombud från hela landet och från alla delar av Sveriges arbetsmarknad för att diskutera hur vi ska fortsätta vår framgångsrika utveckling till Sveriges chefsorganisation.

Chefens roll är att gå före och leda verksamheten mot resultat, men den är också att stödja och underlätta för medarbetarna. På samma sätt ser uppdraget för Ledarna ut. Vi stödjer medlemmarna i anställningen och yrkesrollen men vi är också chefens röst i samhällsdebatten. Och den som driver utvecklingen av chefsvillkoren framåt.

Det som byggt vår framgång under de senaste åren är att vi lyssnat på Sveriges chefer och satt medlemmarnas önskemål och behov i fokus för vårt arbete.

På kongressen kommer vi att ha nästan 80 000 chefer representerade i salen genom sina ombud. Det är ett unikt tillfälle som vi ska utnyttja väl. Genom att lyssna på varandra, bjuda in omvärlden och framtiden i våra samtal, och sedan fatta kloka och framåtsyftande beslut kan vi fortsätta vår framgångsresa. Och göra ännu större skillnad för Sveriges chefer.

 

Annika Elias
Ordförande i Ledarna

 

Texten publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef, nr 5 maj 2010.

Uppdaterat: 2012-05-24

Debattartiklar

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem