2010-10-01

Släpp innovationskraften fri!

Alla är överens. Innovationskraft och kreativitet krävs om vi ska få svenska företag att växa och utvecklas. Sveriges konkurrenskraft avgörs av om vi får fram nya SKF eller IKEA med nyskapande idéer eller uppfinningar som företag kan växa kring.

Förslag och idéer frodas i ett klimat som präglas av mångfald och transparens.

Där tar det stopp.

För tittar man på ledningsgrupper och styrelser i företagen så är det uppenbart att denna övertygelse inte följs av handling. I verkligheten hämtas chefer och ledare från en snäv krets av svenskfödda män med utbildning från Chalmers eller Handels.

Ett ledarskap som utövas i öppenhet skapar mod och engagemang hos medarbetarna. Men i dag ser vi en förlamning av innovationskraften som jag menar är ett resultat av slutna styrelserum och homogena ledningsgrupper.

De senaste femtio åren har Sverige berikats med människor med annan bakgrund och annat mindset. Kvinnor och män har fått likvärdig utbildning och erfarenhet. Samtidigt har modern teknik gjort det möjligt att inkludera människor med olika förutsättningar i arbetslivet.

Det är dags att göra upp med stereotypa föreställningar om hur en chef ser ut! Genom att fördomsfritt söka efter den bästa chefskompetensen och skapa mångfald på alla plan kan vi släppa lös den kreativitet som för Sveriges företag framåt.

 

Annika Elias
Ordförande, Ledarna

Texten publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef, nr 10 oktober 2010.

Uppdaterat: 2012-05-24

Debattartiklar

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem