2009-02-20

Ta tillvara engagemanget hos cheferna på Saab!

Saab Automobiles begäran om rekonstruktion har beviljats.

Krisen inom den svenska fordonsindustrin visar med stor tydlighet på Sveriges totala beroende av den globala ekonomin. GM har inte haft förmågan att i tid omstrukturera sin verksamhet, inklusive Saab, för att möta de förändrade förutsättningarna på världsmarknaden.

Jag hoppas på en lösning som innebär att man tar tillvara det stora kunnande och det engagemang som finns hos alla medarbetare. Inte minst hos cheferna på Saab.

Det är viktigt att cheferna på Saab får stöttning från företagsledningen så att de kan fortsätta att driva verksamheten vidare på bästa sätt.

Ledarna har förberett sig för att kunna hjälpa de dryga 150 medlemmarna som finns på Saab. I nära samarbete med Ledarnas företrädare, ombudsmän och serviceorganisation ska vi göra det vi kan för att hjälpa våra medlemmar.

 

Annika Elias
Ordförande, Ledarna

Kort om rekonstruktion
Ett företag som har betalningssvårigheter kan, enligt bestämmelserna i lagen om Företags rekonstruktion (SFS 1996:764) , efter beslut av domstol, få till stånd ett särskilt förfarande för att rekonstruera sitt företag. Domstolen tillsätter också en rekonstruktör som skall vara företaget behjälplig att uppnå en ekonomisk uppgörelse med sina fordringsägare.
Domstolen fattar beslut om en tidsperiod på 3-12 månader. Då skall syftet med rekonstruktionen vara uppfyllt att få ordning på företagets affärer och uppnått ett ackord (avser normalt en nedskrivning av skulder, dock ej lönefordringar) med sina fordringsägare.

Ett beslut om rekonstruktion förändrar ingenting av de skyldigheter företaget har till de anställda, arbetsrättslig lagstiftning såsom MBL och LAS gäller.

Läs mer om rekonstruktion på Göteborgs-Postens webbplats


Texten publicerad 2009-02-20.

Uppdaterat: 2012-05-24

Debattartiklar

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem