2008-10-15

Vår avtalsmodell klarar lågkonjunkturen

Björn Lindgren från Svenskt Näringsliv menar att höga löneavtal, tecknade över tre år, har lett till fler varsel. Omoderna kollektivavtal slår ut jobb. (DI 10/10)

En modern lönebildning innebär att lönen sätts individuellt, så nära företaget och dess medarbetare som möjligt. Med en sådan modell kan man laga efter läge, även om det sker plötsliga förändringar.

Modellen finns redan. Almega och Ledarna tecknade redan för 15 år sedan ett avtal som bröt ny mark. Den utgår ifrån de ekonomiska förutsättningar som finns för varje enskilt företag, lönen bestäms av kompetens och uppnådda mål och lönen betalas efter genomförd prestation.

Modellen fungerar. Det kan både Almega och Ledarna intyga. Nu är det dags att den används på resten av svensk arbetsmarknad.

 

Annika Elias
förbundsordförande, Ledarna

Jonas Milton
vd Almega


Texten publicerad 15 oktober 2008 i Dagens Industri.

Uppdaterat: 2012-05-24

Debattartiklar

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem