2008-03-01

Vi håller alltid på den som leder

Just nu är aktiviteten bland arbetsmarknadens organisationer större än på länge. I fokus står den svenska modellens överlevnad, den sjunkande organisationsgraden och det faktum att allt färre unga människor värdesätter traditionellt fackliga och kollektiva idéer.

I början av året bildades Unionen, ett jättelikt fackförbund som skapats genom sammanslagningen av två stora organisationer, HTF inom tjänstesektorn och SIF inom industrin. Syftet är tydligt uttalat. Unionen vill organisera alla privatanställda tjänstemän för att i kraft av sin storlek utöva ett inflytande över Sveriges arbetsmarknadspolitik och centrala avtalsrörelser. Motpartsförhållandet till arbetsgivaren är den sammanhållande kraften.

Ledarna har sedan länge valt att erbjuda medlemmar ett alternativ till detta och till det traditionellt fackliga. Vi organiserar och företräder bara en grupp – cheferna – och vi kompromissar aldrig med att vi står på chefens sida. I alla lägen.

Som chef är det lätt att hamna i komplexa situationer i sin yrkesutövning. Chefer har genom sin särställning som både arbetstagare och arbetsgivarens företrädare behov av en egen organisation. En organisation som har kunskap om och förståelse för chefsyrkets hela bredd.

Till skillnad från de traditionella fackförbunden är grunden för Ledarnas verksamhet individens fria val och egna ansvarstagande. Vi tror på individens kraft och förmåga. Ledarna kräver också respekt för chefers rätt att själva välja sin fackliga organisationstillhörighet. Som medlem i Ledarna behöver du inte riskera att en underställd företräder dig i löneförhandlingar eller att din organisation driver frågor som missgynnar den verksamhet du är med och leder.

I mer än 100 år har vi hjälpt chefer till framgång. Idén är fortfarande densamma. Men i centrum för dagens arbete står det stöd och den service som moderna chefer behöver, både i rollen som chef och som anställd. Ingen annanstans hittar du samma chefsfokus.

Chefer gör skillnad. Vi vill göra skillnad för dig.

 

Annika Elias
Ordförande, Ledarna

Texten publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 3, mars 2008.

Uppdaterat: 2012-05-24

Debattartiklar

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem