2008-08-01

Yrke: chef

– Vad jobbar du med?
– Jag arbetar som chef, men egentligen är jag sjukgymnast/byggnadsingenjör/ förskollärare.

Så svarar många chefer. Ordet egentligen innehåller ett avståndstagande från arbetet som chef, som om det inte vore ett riktigt yrke.

Under lång tid var det naturligt att kombinera chefsuppdraget med en specialistfunktion. Erbjudanden om chefsuppdrag gick till personer som var dugliga i sitt yrke. Kunskap och förmåga som chef och ledare förväntades komma av sig själv. Specialistkunskap gav status och trovärdighet.

I dag har kraven på chefer på alla nivåer ökat. Chefer är nyckelpersoner som med kunskap om verksamhetens behov och en god förmåga att leda ska få alla medarbetare att prestera sitt yttersta för att nå företagets mål. Komplexa system för ledning och styrning ställer krav på administrativ kompetens. En alltmer individualistisk skara medarbetare ställer krav på ledarskap. Att samtidigt upprätthålla en specialistkompetens blir en omöjlighet.

Vad som förr var en livslång karriär hos en och samma arbetsgivare, består i dag ofta av en rad chefsuppdrag i olika branscher. Förr var styrkan hos chefen en med åren alltmer fördjupad kunskap om den egna arbetsplatsen.

Nu är chefens bästa tillgång en god generell kunskap inom yrket som chef från olika branscher och ett flexibelt förhållningssätt till uppdraget.

Det positiva är att duktiga chefer nu kan ta sin kompetens och välja den arbetsgivare som erbjuder bäst villkor. Det möjliggör en förbättrad dialog kring chefsvillkoren med företag som är angelägna om att behålla sina kompetenta ledare, väl medvetna om att bra chefer gör skillnad.

Så nästa gång någon frågar dig om ditt yrke, tveka inte: Jag är chef!

 

Annika Elias
Ordförande, Ledarna

Texten publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 8, augusti 2008.

Uppdaterat: 2012-05-24

Debattartiklar

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem