Föreningens aktiviteter

2023 års Ledardag

Grafiska Ledardagen genomfördes torsdagen den 19:e oktober och det var 18 GMf:are som hade tagit sig till Falun.

Dagen inleddes med att vi tog bussen till Borlänge för ett besök på Henningsons Tryckeri där Dan Henningson tog emot oss. Han berättade om företagets historia och det nyligen genomförda sammangåendet med Bokstaven i Rättvik. Därefter fick vi den sedvanliga rundturen på tryckeriet och Dan berättade också om hur de rent praktiskt jobbar med de mestadels lokala kunderna.

Sällskapet tog sig sedan till Falun och Hotell Lugnet där Håvard Grjotheim, president för Nopa och styrelseordförande i Scandbook, väntade på oss för ett föredrag där han pratade om läget på den europeiska marknaden just nu, vad som händer och vad som är de viktigaste frågorna för branschen. Håvard har många strängar på sin lyra och i år besökte han Sveriges Riksdag där han informerade om hur viktigt det är att svenska elever läser pappersböcker och har tryckta läromedel.

Efter lunch blev det ett studiebesök på boktryckeriet Scandbook vilket var mycket intressant enligt deltagarna. Scandbooks bokmaskin är en digital press där man kort sagt hänger in en pappersrulle i ena änden och får ut en bunden hårdbandsbok i slutet. Upp till 1.000 sidor i 1+1 klarar maskinen av.

Ola Karlsson på Branschkoll tog sedan vid när vi åter var tillbaka på hotellet. Ola är en återkommande gäst på GMf:s Ledardagar, kort sagt därför att han har branschkoll. I år kom han bland annat in på den hyperaktuella AI-frågan, vad vi kan förvänta oss i en nära framtid, hur det påverkar oss i den grafiska branschen och hur vi kan använda AI och dra fördelar av det.

Den formella delen av Ledardagen avslutades sedan med ett intressant besök i Falu Koppargruva. Är man i Falun måste man förstås ta sig ned i underjorden. Gruvans historia fascinerar och bland kommentarerna från besökarna hördes bland annat; "tur att man inte var gruvarbetare på 1700-talet".

Ledardagen avslutades sedan med den traditionella middagen på kvällen då dagen diskuterades och deltagarna närverkade efter bästa förmåga.

2024 års Grafiska Ledardag kommer att anordnas av GMf Väst. Håll utkik framemot sommaren för närmare information.