Nyheter

Tidningen Chef flyttar hem tryckningen

Efter att ha tryckt sin tidning i Polen det senaste decenniet så flyttar nu Chefakademin, ägt av fackförbundet Ledarna, hem tryckningen av tidningen Chef till Sverige.

Vi tog och kontaktade chefredaktören Calle Fleur för att gratulera till beslutet:

Vad fick er att ta beslutet till slut?

– Chefs redaktion gör regelbundna tryckupphandlingar för att säkerställa en så kvalitativ och kostnadseffektiv produkt som möjligt. Chef verkar på en kommersiell marknad som ju är satt under mycket hård press – därför har kostnaden tidigare varit den enskilt viktigaste faktorn för oss och våra ägare, Ledarna. Chefakademin och Ledarnas ambitiösa hållbarhetsmål bidrog till att vi i årets upphandling, utöver pris, adderade minskad CO2-påverkan som en avgörande faktor. Sju tryckerier på den inre europeiska marknaden deltog i upphandlingen, och vinnaren utifrån både pris och miljöpåverkan blev Stibo i Katrineholm.

Att det nu blir medlemmar i Ledarna som kommer att chefa över produktionen av sin egen tidning, var det en faktor som var viktig?

– Det är förstås roligt, men det var ingen faktor i upphandlingen.

Har ni räknat på hur mycket mindre klimatpåverkan det blir med en tryckproduktion som minimerar transporter och annat?

– Ja, det var som sagt en avgörande faktor i höstens upphandling. Kortare transporter och andra åtgärder bidrar till ett nästan halverat koldioxidavtryck. I det nya samarbetet med Stibo har vi dessutom valt att klimatkompensera för resterande utsläpp, vilket gör att Chef för första gången sedan 1995 är helt klimatneutral. Det är jag stolt över, avslutar Calle Fleur.