Om Grafiska Medieförbundet

Branschföreningen för chefer, ledare och specialister inom den grafiska branschen.

Vår ryggrad är den lokala mötesverksamheten inom GMf och Ledarnas kursverksamhet, där man kan skapa sig ett utomordentligt bra och användbart nätverk samt få ett intressant och stimulerande erfarenhetsutbyte. Att träffa andra med liknande behov och intressen, för både affärsmässigt och socialt utbyte, är en mycket uppskattad medlemsnytta inom GMf. Många medlemmar har hittat affärskollegor, blivande arbetsgivare och vänner för livet inom GMfs verksamhetsområden.

Vi kan bidra med många av de verktyg du behöver i din yrkesroll och erbjuder möjligheter till diverse ledarutbildningar, gemenskap, idéutbyte och rådgivning, - allt för att öka din kompetens och personliga konkurrenskraft.

Vi koncentrerar våra resurser främst inom följande områden

  • Medlemsaktiviteter i form av medlemsmöten ute i regionerna.
  • Grafiska Ledardagar, en årlig heldag med fördrag om ledarskap och ny teknik, studiebesök m.m. Ledardagen är öppen för samtliga aktiva medlemmar inom GMf och alternerar mellan regionerna.
  • Branschbevakning via vår hemsida där information om vad som händer inom den grafiska branschen kontinuerligt presenteras.
  • Studie-/temaresor. 

För mer information om det senaste som händer inom föreningen, se Grafiska Medieförebundets webbplats.

Ordförande: Lars Karlsson