Stiftelsen Kärnhuset

Stiftelsen Kärnhuset är en fristående stiftelse där bland andra medlemmar i GMf kan söka bidrag.

Stiftelsens ändamål är följande:

att lämna individuellt ekonomiskt stöd till personer som arbetar i den grafiska branschen, såsom tillfälligt bidrag för levnadskostnader vid ekonomiskt trångmål.

En förutsättning är att mottagaren arbetar/har arbetat i branschen minst sedan den 31 december 2012 eller arbetade i branschen innan dess,

 

att lämna bidrag till aktiviteter för föreningar eller andra grupper som är involverade i den grafiska branschen och som diskuterar dess framtid och historia,

att lämna bidrag till veteranklubbar inom grafiska branschen och deras aktiviteter,

att stödja bevarande av kulturegendom som har anknytning till den grafiska branschen samt

att stödja den grafiska yrkestraditionen och yrkesutbildningen.

Stiftelsen Kärnhusets revisorer vill gärna att alla bidrag som delas ut från stiftelsen skall bidragstagaren redogöra för hur aktiviteten har genomförts, en redogörelse för vad man har gjort, hur många man var, vad det kostade m.m. Som skall skickas till Stiftelsen Kärnhuset.

Det skall sen arkiveras hos stiftelsen Kärnhuset ifall att Länsstyrelsen vill gå igenom stiftelsens papper och kontrollera att allt har gått rätt till enligt ändamålen.

Vi ber er därför att skicka in en aktivitetsrapport direkt efter aktiviteten.

ANSÖKAN och aktivitetsrapporten insändes till, Stiftelsen Kärnhuset

c/o Lars-Erik Karlsson Coldinutrappan 3, 112 28 Stockholm.