Styrelsen

Styrelsen i Grafiska Medieförbundet består av sju ledamöter som representerar alla regioner.

Ordförande Lars Karlsson. lassek@fastmail.net

 

 

 

 

 

 

Kassör Thomas Fyrberg. thomas.fyrberg@anygraaf.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekreterare Oliver Thurbin. thurbin@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vice ordförande Åke Persson. ake_persson2@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ledamot Thomas Sandström. thomas.sandstrom@dailyprint.se

 

 

 

 

 

 

 

 

Ledamot Stephanie Ekberg. stephanie.ekberg@billes.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ledamot Glenn Bergman. glenn.bergman@atta45.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisor Lars-Erik Karlsson. larserik.karlsson@live.se

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisor Maria Wikland. maria.wikland@telia.com