Fler nyheter
Grafiska Medieförbundet 12 december 2017

Lars Karlsson, ny ordförande för GMf

Grattis Lars, vilken fråga är viktigast för er förening att driva?
Den viktigaste frågan är att överleva på sikt och bredda medlemsbasen. Vi verkar i en minskande marknad som känner av stora teknikskiften och konkurrens från utlandet.

Vad har du för bakgrund?
Jag har arbetat i tidningsbranschen i 25 år inom tryckeri och distribution. På senare år arbetar jag som specialist och arbetsgivarens representant inom Rotarys internationella arbete.

Vad är roligast med att vara chef?
Det roligaste med att vara chef är att lösa problem, inget problem är för stort.