Idéburen - digitalt nationellt chefsnätverk

Ett nytt digitalt nationellt chefsnätverk startas upp våren 2024 av Ledarna inom Idéburen sektor.

Information

Arrangör: Arrangeras av Ledarna inom idéburen sektor
Omfattning: 2 h per tillfälle. 2 tillfällen under våren och 3 under hösten.
Öppen för: Medlemmar i branschföreningen IdĂ©buren sektor
Bra att veta: Träffarna genomförs digitalt.
Kostnad: Kostnadsfritt. Ingår i ditt medlemskap.

Ledarna idéburen sektor ser ett fortsatt starkt och utökat behov för civilsamhälleschefer att regelbundet träffas, byta erfarenheter och lära i en lagom stor grupp. Därför utökas erbjudandet för medlemmarna 2024 med ytterligare ett chefsnätverk – digitalt – där chefer över hela Sverige (utanför Stockholmsområdet) välkomnas. Fem nätverksträffar genomförs 2024: två på våren och tre under hösten.

Datum och tider digitala nätverket 2024

  • 13 mars klockan 9.00 - 11.00 (uppstart)
  • 15 maj klockan 9.00 - 11.00
  • 29 augusti klockan 9.00 - 11.00
  • 9 oktober klockan 9.00 - 11.00
  • 3 ecember klockan 9.00 - 11.00

Om nätverket

Det nationella digitala chefsnätverket passar chefer i civilsamhället som önskar ett löpande erfarenhetsutbyte, delande och kunskapsutveckling i rollen. Praktikfall från nätverkets deltagare, samtal, övningar och problemlösning är i fokus. En röd tråd i nätverket är också det unika/särarten med att vara chef just i en idéburen organisation. Varje nätverksträff är 2 timmar.

Majoriteten tid vid varje träff ägnas åt att deltagarna, med stöd av processledaren, samtalar om för deltagarna viktiga frågor kopplat till chefsrollen och ledarskap. Även om varje träff har erfarenhetsutbyte, samtal och delande som huvudsyfte, förekommer ibland och vid behov ”mikroföreläsning” på något angeläget tema antingen från deltagarna själva eller processledaren. Ibland tas aktuell forskning upp i nätverket.

Varje nätverksträff har ett i förväg bestämt huvudtema, förutom uppstartsträffen där deltagarna lär känna varandra, spikar spelregler för nätverket och pratar om önskvärda fokus/teman 2024. Uppstartsträffen blir därför extra viktig, sett till att då bestäms teman för årets kommande träffar.

Nätverket är ”stängt” under året och har ett max antal deltagare. Detta för att främja kontinuitet och förtrolighet nätverksdeltagarna emellan, skapa trygghet i gruppen och ha en deltagarinvolverande pedagogik vid träffarna.

Praktiskt

Deltagande i nätverket är kostnadsfritt för dig som medlem i Ledarna. Nätverket är en del av medlemsförmånerna. För att få ut så mycket av nätverket som möjligt, både gällande eget lärande och bidrag till andras dito, är det önskvärt att som deltagare planera för att delta i minst fyra av fem nätverksträffar.

Anmälan

Nätverket har max 25 platser. Först till kvarn gäller. Gör din anmälan senast den 4 mars här.

Datum, Tid och Plats

Digitalt
13 mars 2024 klockan 9.00-11.00
15 maj klockan 9.00-11.00
29 augusti klockan 9.00-11.00
9 oktober och 3 december klockan 9.00-11.00
Sista anmälningsdag 04 mars 2024

Om kursledaren

Johan Welander är personalvetare, tidigare kompetensutvecklingschef på Rädda Barnen och författare till böckerna Mellan ideal och verklighet – spaningar om chefsrollen (2021), Är chefen människa? Om chefens uppdrag, utmaningar och möjligheter i civilsamhället (2019) och Idéburen chef – HR-arbete och personalansvar i ideella organisationer (nominerad till Årets HR-bok 2013). Han driver dagligdags konsultföretaget Thinkandact, som arbetar med att utveckla civilsamhällets arbetsliv och ledande företrädare. Ibland tar Johan uppdrag som interimchef i civilsamhället.

Foto: Elliot Elliot