Om Ledarna inom idéburen sektor

Branschföreningen för chefer inom ideell, religiös, idrottslig och kulturell sektor.

Välkommen till Ledarna inom idéburen sektor, branschföreningen som samlar ledare verksamma inom ideell, religiös, idrottslig och kulturell sektor. Hos oss delar du gemenskapen med över 2 000 idéburna chefer. 

Sverige har ett fantastiskt föreningsliv med en hög anslutningsgrad. Antalet organisationer uppgår till över 200 000, varav cirka 90 000 är ekonomiskt aktiva. Organisationer och föreningar utgör idag också viktiga delar av svenskt arbetsliv och många av oss som förvärvsarbetar i den idéburna världen är chefer.  

Vi har ledarskapet i fokus och stöttar dig utifrån de förutsättningar och utmaningar som följer med en ledande roll. Som din branschförening vill vi ge dig möjlighet att utvecklas och utbyta erfarenheter med andra ledarkollegor.  

Branschbevakning och nätverk

Utbildning, kompetensutveckling och kunskapspåfyllnad utgör en viktig del av föreningens verksamhet, liksom möjligheten att delta i nätverk och träffa andra chefer – både digitalt och fysiskt. Oftast är föreningens aktiviteter kostnadsfria. 

Håll utkik efter inbjudningar via e-post och följ oss på Facebook;Ledarna inom idéburen sektor.

Vår vision är att Sveriges bästa chefer ska finnas inom idéburen sektor.

Ordförande: Stina Nordström