Om Ledarna inom idéburen sektor

Branschföreningen för chefer inom ideell, religiös, idrottslig och kulturell sektor.

Sverige har ett fantastiskt föreningsliv med en hög anslutningsgrad. Antalet organisationer uppgår till över 200 000, varav cirka 90 000 är ekonomiskt aktiva. Organisationer och föreningar utgör idag också viktiga delar av svenskt arbetsliv och många av oss som förvärvsarbetar i den idéburna världen är chefer. 

Nybildad förening

Ledarna inom idéburen sektor är en nybildad förening inom förbundet (2017) och vi jobbar för alla modiga och professionella chefer i den idéburna världen. 

Branschbevakning och nätverk

Föreningen är i ett uppstartsskede och vi kommer att arbeta med en verksamhet som fokuserar på branschbevakning, vilket är ett grundläggande uppdrag för alla Ledarnas föreningar. Nätverk och seminarier kommer att vara ett sätt för dig som medlem att få erfarenhetsutbyte och kunskapspåfyllnad tillsammans med kollegor som har samma intressen som chefer.

Vår vision är att Sveriges bästa chefer ska finnas inom idéburen sektor.

Ordförande: Stina Nordström