Kontaktuppgifter

Här hittar du kontaktuppgifter till styrelsen för Ledarna inom idéburen sektor.

Stina Nordström, ordförande

Reumatikerförbundet
0733-133282
stina.nordstrom@gmail.com 

Jan Ekroth, kassör

Hyresgästföreningen
jan.ekroth@hyresgastforeningen.se

Linn Ternefors, sekreterare

Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet, NBV
linn.ternefors@gmail.com

Greta Burman, ledamot

Sveriges konstföreningar
greta@sverigeskonstforeningar.nu

Ulla Frisk, ledamot

Region Uppsala
Ulla.e.frisk@gmail.com

 

Farnaz Arbabi, ledamot

Larsa Rännar, ledamot

Kyrkoherde, Svenska kyrkan Tärna församling.

larsa.rannar@svenskakyrkan.se
070-2977556

Martin Kihlström, ledamot

LSU–Sveriges barn- och ungdomsorganisationer
martin@kihlstrom.com
076-8935983

 

Imse Spragg Nilsson, suppleant

Scouternas Folkhögskola

imse.spraggnilsson@scouterna.se

 

Johannes Crona, suppleant

Alumni
johannes@crona.nu
0709-686643

 

Johanna Lundin, Revisor

Fremia
jlundinpost@gmail.com
076-5345422

Charles Tjarls Metzmaa, revisorssuppleant

Rädda Barnens Riksförbund

Sissella Helgesson, valberedning

Sammankallande
sissella@outlook.com

Laura Luna, ledamot valberedning

Cina Staron, valberedning

Hågelbyparken

Sofia Berglund, valberedning