Fler nyheter
Idéburen sektor 11 december 2020

Chefsnätverk

Ledarna inom idéburen sektor startar i början av år 2021 upp ett nytt nätverk för föreningens medlemmar. Du kan vara ny eller erfaren chef, ha ditt första chefsjobb i civilsamhället eller ditt sjätte. Du kan vara chef med många anställda, eller den enda chefen med en handfull medarbetare. Kort och gott – du är civilsamhälleschef. Och du vill både dela erfarenheter och lärdomar och lära av andra civilsamhälleschefer.

I chefsnätverket läger vi fokus på samtal och erfarenhetsutbyte. Nätverket tar avstamp i den verklighet hela samhället inklusive cheferna i civilsamhället befinner sig: en digital vardag. Vi börjar därför att träffas i digital form och lär ha majoriteten av våra träffar digitalt.