Fler nyheter
Idéburen sektor 13 december 2017

Cecilia Nahnfeldt, i interimsstyrelsen

Ledarna inom idéburen sektor är en nybildad förening inom förbundet som jobbar för alla modiga och professionella chefer i den idéburna världen.
Fotograf: Magnus Aronson

Cecilia Nahnfeldt är chef för Svenska kyrkans forskningsenhet och ledamot i interimsstyrelsen.

Varför är det viktigt med en branschförening för chefer inom idéburen sektor?
— Det finns ett ökat intresse för våra frågor och tryck från politiskt håll. De senaste åren har den idéburna sektorn tagit helt nya roller i samhället. Det ställer helt nya krav på chefer som leder dessa verksamheter. Där tror jag Ledarna kan ge ett bra stöd och jag tvekade inte att tacka ja till det här uppdraget.

Vilka frågor ska Ledarna inom idéburen sektor driva?
— En ända att börja i är att ta reda på behovet hos medlemmarna och ta ett samlat grepp. Vi vill kunna stötta cheferna som balanserar mellan det offentliga samhällets förväntningar och den egna organisationens möjligheter.