Fler nyheter
Idéburen sektor 26 januari 2023

Nya utbildningstilfällen

Civilsamhälleschefen del 1 och 2 – unika utbildningar för dig

Vill du förstå din roll som chef i civilsamhället bättre? Få ökad kunskap och ta del av aktuell forskning kring chefsrollen i ideell sektor? Då är de här utbildningarna för dig!

Lis ger under år 2023 de två populära heldagsutbildningarna Civilsamhälleschefen – del 1 och Civilsamhälleschefen – del 2. Utbildningarna passar både nyblivna och erfarna civilsamhälleschefer, högsta chefer såväl som mellanchefer. De två utbildningarna har tagits fram och hålls av Johan Welander.

Datum och tider utbildningarna
Civilsamhälleschefen – del 1 genomförs 28 mars 2023 kl 9.00-16. Civilsamhälleschefen – del 2 sker 12 oktober, kl 9.00-16. Bägge utbildningarna sker på Ledarnas kansli i centrala Stockholm. Om pandemi /motsvarande omöjliggör fysiska utbildningar, hålls de digitalt istället.