Fler nyheter
Idéburen sektor 7 februari 2023

Nytt nätverk för chefer i civilsamhället – träffar i Stockholm

Våren 2023 startar ett nytt nätverk för chefer inom idéburen sektor. Nätverket sker i form av fysiska nätverksträffar i Stockholm, på Ledarnas kansli.

Efter ett antal år med ett nationellt digitalt chefsnätverk inom Ledarna idéburen sektor, utvecklas erbjudandet nu med ytterligare ett nytt chefsnätverk. Chefer från hela landet är välkomna, men träffarna sker i Stockholm. Fyra nätverksträffar genomförs 2023: två på våren och två under hösten.

Datum och tider nätverksträffarna

  • 19 april klockan 9-11.30
  • 9 juni klockan 9-11.30
  • 5 september klockan 9-11.30
  • 21 november klockan 9-11.30

Om nätverket

Det nya nätverket passar chefer i civilsamhället som önskar ett löpande erfarenhetsutbyte, delande och kunskapsutveckling i rollen. Praktikfall från nätverkets deltagare, samtal, övningar och problemlösning är i fokus. En röd tråd i nätverket är också det unika/särarten med att vara chef just i en idéburen organisation. Varje nätverksträff är 2,5 timmar.