Fler nyheter
Idéburen sektor 26 november 2018

Stämmoprotokollet justerat och klart

Den 13 oktober höll Ledarna inom idéburen sektor sin första ordinarie föreningsstämma och alla medlemmar i föreningen kan ta del av det justerade protokollet här på webben.

Bland några av besluten som fattades kan nämnas att föreningen fick en ny styrelse med följande laguppställning:

Stina Nordström (ordförande), Jan Ekroth (kassör), Linn Ternefors, Sonia Harr, Greta Burman, Rita Bé Aben och Anna Nordkvist (ledamöter) samt Raisa Lång Velazco och Marie Nordén (suppleanter). 

Stämman beslutade också att ge den nya styrelsen i uppdrag att ta fram en verksamhetsplan för kommande stämmoperiod och att föreningsstyrelsen i detta arbete ska beakta den idébank som bifogats föreningens verksamhetsberättelse. 

Stämman fattade också beslut om föreningens stadgar, där interimsstyrelsens förslag om att ändra formuleringen i uppgiftsparagrafen från ”kyrklig verksamhet” till ”religiös verksamhet” godkändes. Stämman beslutade också om att ändra i stadgarna att kallelse till extra föreningsstämma ska ske inom en vecka och att extrastämma ska hållas inom fyra veckor. Denna stadgeändring ska också. slutgiltigt godkännas av Ledarnas förbundsstyrelse.

Protokoll stämma 13 oktober 2018 stockholm.pdf