Fler nyheter
Idéburen sektor 24 april 2018

Sökes: ledamöter till föreningens valberedning

Arbetet går vidare i vår nybildade förening. Interimsstyrelsen arbetar just nu med förberedelserna för föreningens medverkan på Ledarnas kongress i maj. Parallellt jobbar vi också framåt med den första stämman i Ledarna inom idéburen sektor, vilken kommer att äga rum den 13 oktober 2018.

Vi söker nu tre medlemmar som vill göra en insats för föreningsdemokratin som ledamöter i valberedningen. Det finns en instruktion som är beslutad av styrelsen, där sju ledamöter varav en ordförande och en kassör ska föreslås, samt en förtroendevald revisor. Det finns idag flera kandidater som anmält sitt intresse för engagemang i föreningen, så uppdraget innebär inte en stor och betungande arbetsinsats. Det utgår också ett mindre arvode för uppdraget.

Är du intresserad? Kontakta Ebba Öhlund som är biträdande förbundssekreterare i Ledarna och adjungerad ledamot i föreningsstyrelsen fram till stämman: ebba.ohlund@ledarna.se, tel 073-348 12 66 eller föreningsordförande Stina Nordström; stina.nordstrom@ledarna.se, tel 0733-133282.

Här kan du läsa föreningens stadgar och valinstruktioner:

Instruktion valberedningen_ideburensektor2018.pdf
Stadgar för Ledarna inom idéburen sektor2018.pdf