Fler nyheter
Idéburen sektor 16 oktober 2020

Stämman har valt en ny föreningsstyrelse

Den 15 oktober hade Ledarna inom idéburen sektor sin ordinarie föreningsstämma och föreningsstyrelsen har under den kommande stämmoperioden följande laguppställning:

Stina Nordström, Reumatikerförbundet (ordförande)

Greta Burman, Sveriges Konstföreningar (vice ordförande)

Jan Ekroth, Hyresgästföreningen (kassör)

Linn Ternefors, Nykterhetsrörelsens Scoutförbund (sekreterare)

Rita be Aben, Botkyrka församling (ledamot)

Raisa Lång Velazco, Fryshuset (ledamot)

Peter Ekvall, Skånes Fotbollsförbund (ledamot)

Ulla Frisk, projektledare Agtech Challenge (suppleant)

John Ammamoo Johansson, KFUM Kärsögården (suppleant)

Revisor är Sanna Frost, Funktionsrätt Stockholms län och revisorssuppleant är Lars Micael Adrian, Svenska Kyrkan.

Styrelsen tackar för förtroendet ser fram emot att under den kommande stämmoperioden skapa medlemsnytta för alla engagerade idéburna chefer inom ideell, kulturell, religiös och idrottslig verksamhet.

Under den gångna perioden har vi bland annat erbjudit kostnadsfria utbildningar och seminarier om chefens och valberedningens roll i regi av Johan Welander respektive Anna Bergqvist. Fler utbildningstillfällen och uppstart av nätverk står på agendan framöver.

På stämman fick vi också lyssna till Susanna Alexius som uppmanade oss idéburna chefer att hedra våra komplexa uppdrag. Vad händer om vi börjar se komplexiteten i uppdraget som en önskvärd förutsättning för vår verksamhet snarare än ett frustrerande problem som ska lösas? Detta är väldigt tänkvärt, speciellt med de unika förutsättningar som nu råder med Corona. Fackligt engagemang, kompetensutveckling och nätverk med kloka ledarkollegor blir viktigare än någonsin. Och civilsamhället och den idéburna världen kommer att ha en viktig roll att vara en fast punkt på andra sidan pandemin.