Fler nyheter
Idéburen sektor 12 december 2017

Stina Nordström, ny ordförande idéburen sektor

Grattis Stina, vilken fråga är viktigast för er förening att driva?
Tack! Det är jätteroligt att Ledarna äntligen har en branschförening för alla idéburna chefer och ledare och vi har fått mycket positiv respons från medlemmarna. Det finns många branschfrågor för oss i interimsstyrelsen att jobba med; att rekrytera och behålla kompetens i den ideella sektorn, att leda och åstadkomma resultat i en verksamhet där dina medarbetare inte är anställda och att du som idéburen chef behöver ha en bred kompetensutveckling för att kunna hantera ett brett chefsansvar är några exempel. 

Vad har du för bakgrund?
Jag har arbetat med journalistik, information och kommunikation sedan 1988, varav nära 20 år som chef inom såväl privat som offentlig och idéburen sektor. Mitt engagemang i Ledarna och förbundets branschföreningar är också mångårigt, där jag har varit med och starta, leda, utveckla och ombilda föreningar sedan 2003. Jag har också förtroendet att sitta i Ledarnas förbundsstyrelse sedan 2006.

Vad är roligast med att vara chef?
Absolut roligast är att leda och utveckla medarbetare! Sedan är det också roligt att ha mandatet att utveckla verksamhet och se att man åstadkommer resultat. Det finns en frihet med att vara chef; frihet att bestämma, frihet att fatta beslut, frihet att använda sin kompetens och erfarenhet att göra bra verksamhet.  Samtidigt är det frihet under ansvar. Den som är chef har på många sätt en samhällsbärande roll i alla lägen. Och det är både roligt - och krävande.