Fler nyheter
Idéburen sektor 12 februari 2024

Välkomna till ett kompetensutvecklande 2024!

Ledarna inom idéburen sektor växer i medlemsantal och en anledning till det är att föreningen satsar på att erbjuda medlemmarna utbildningar och nätverk – helt kostnadsfritt. Under 2024 erbjuder vi fler aktiviteter än någonsin.
foto: Elliot Elliot

Vår populära ledarutbildning Civilsamhälleschefen del 1 och del 2 återkommer också i år. Vi fortsätter med det fysiska chefsnätverk som startade under 2023 med fyra träffar på Ledarnas kansli i Stockholm. För er medlemmar som bor i andra delar av landet startar vi upp ett nytt digitalt nationellt nätverk med fem träffar under året.

Läs mer om utbildningarna och nätverken och anmäl dig under Föreningens aktiviteter.

Nätverken och utbildningarna leds av Johan Welander.

Johan Welander är personalvetare, tidigare kompetensutvecklingschef på Rädda Barnen och författare till böckerna Mellan ideal och verklighet – spaningar om chefsrollen (2021), Är chefen människa? Om chefens uppdrag, utmaningar och möjligheter i civilsamhället (2019) och Idéburen chef – HR-arbete och personalansvar i ideella organisationer (nominerad till Årets HR-bok 2013). Han driver dagligdags konsultföretaget Thinkandact, som arbetar med att utveckla civilsamhällets arbetsliv och ledande företrädare. Ibland tar Johan uppdrag som interimchef i civilsamhället.