I förändringsprojektens ekorrhjul 20 maj

Webbinarieserie - Att leda komplexa uppdrag

Alla längtar vi efter att bli klara! Hur kommer det sig att förändringsprojektens ekorrhjul bara snurrar på? Och vad är det som får oss att gång på gång hoppas att ”denna gång, ska allt gå enligt plan!”, trots att vår erfarenhet viskar någonting annat? I den här fördjupningen ska vi titta närmare på vår ovilja att acceptera det sociala livets dynamik. Vi ska nagelfara vår stora tilltro till planer och vi ska bli varse de ”hoppets mekanismer” som ger ekorrhjulet en extra skjuts.

Tid & Plats

Den 20 maj klockan 13.30-15.00, webbinariet är digitalt och på Zoom.

Webbinariet kommer att spelas in.

Anmälan

Webbinariet är för medlemmar och kostnadsfritt. 

Om boken och webbinarserien - Att leda komplexa uppdrag

I takt med att pandemins undantagstillstånd övergår i mer normal vardag växer förväntningarna på oss att ta upp tråden igen, i fråga efter fråga som satts på vänt under coronatiden. Agenda 2030, barnperspektivet, arbetsmiljö, utveckling, IT-säkerhet och samverkan tar plats igen tillsammans med så mycket annat. Höga ambitioner, mål och visioner trängs om uppmärksamheten och trots möten från tu till sju är det många som känner sig otillräckliga i detta race.

I takt med att att-göra-listan fylls på och tempot trissas upp ser vi hur många ledare - till synes reflexmässigt – kavlar upp ärmarna och tar upp jakten på ”det perfekta systemet”, där allt gott på något mirakulöst sätt ska kunna genomsyra alla delar av verksamheten. Det är synd när denna speciella tid borde erbjuda ett gyllene tillfälle att stanna upp och fundera på förutsättningarna för ett mer situationsanpassat och inte minst hållbart ledarskap.

Det finns en otålighet i vår kultur och en övertro på smidiga och enkla lösningar. I Susanna Alexius nyutkomna bok Att leda komplexa uppdrag, (Idealistas förlag) synar hon orealistisk förhärskande ledarskapsideal som riskerar att bryta sönder ambitiösa ledare. Med grund i organisationsforskning och genom många exempel från samtida organisationer visar Alexius att allt gott omöjligt kan genomsyra allt, och att vad som är ”rätt” i ledarskap och organisering varierar över tid och rum. Så är det bara och det måste vi acceptera och förhålla oss till.

Den här seminarieserien, som bygger på boken, rymmer tre fördjupningar. Den första handlar om mål- och resultatstyrningens lockelse och fällor, den andra om en mer realistisk syn på förändringsarbete i organisationer med komplexa uppdrag och den tredje om pragmatiska förhållningssätt och strategier för att hedra både uppdraget och vår egen livsbalans.

”En viktig utgångspunkt, enligt mitt sätt att se det, är att verkligen hedra sitt komplexa uppdrag. Med det menar jag att anta en nyfiken, undersökande och stolt inställning där komplexitetens dynamik accepteras som en utmanande förutsättning för ett ledarskap som bottnar i reflektion och ödmjukhet inför demokratin inneboende tröghet och det sociala livets oordning”

Susanna Alexius

Susanna Alexius är docent i företagsekonomi, verksam vid Score (Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor) vid Stockholms universitet och Handelshögskolan i Stockholm. Hennes forskning handlar om moderna styrideal och styrformer och olika typer av organisationers förhållande till förutsättningar, idéer och krav från sin omvärld.

Utöver akademisk undervisning programleder Susanna högre utbildning för chefer och förtroendevalda ledare vid Handelshögskolans vidareutbildning SSE Executive Education, hon är också verksam inom ramen för Ideell Arenas ledarskapsprogram Fenixprogrammet. Susanna är också en ofta anlitad föreläsare och utbildare, t ex för ledningsgrupper och styrelser.