Strategier och överlevnadstips - 14 oktober

Webbinarieserie - Forskning om vardagens ledarskap i komplexa uppdrag talar sitt tydliga språk: i praktiken är det omöjligt att låta allt genomsyra allt.

”Det gäller att vara pragmatisk för att få ihop det” sa en politiker jag intervjuade, och precis så är det. Forskning om vardagens ledarskap i komplexa uppdrag talar sitt tydliga språk: i praktiken är det omöjligt att låta allt genomsyra allt. Det kan till och med vara olämpligt. Samtidigt är det ofta känsligt att öppet prioritera bort någon intressegrupps hjärtefråga. Här krävs istället omdöme, ansvarskänsla och improvisationsförmåga för att åstadkomma så mycket som möjligt med knappa resurser. ”Alla kan inte få allt här och nu, men alla kan få något, förr eller senare” är en devis som sammanfattar hållningen. Hävda undantag, sekventiell prioritering, särkoppling, organisatoriskt hyckleri och ansvarsförskjutning är alla vanliga pragmatiska förhållningssätt i organisationer med komplexa uppdrag. Vilka använder du själv? Vilka är du utsatt för? Och hur känns det?

Tid & Plats

14 oktober klockan 9.00-10.30, genomförs digitalt via Zoom. Seminariet kommer att spelas in.

Anmälan

Seminariet är kostnadsfritt och för medlemmar. Anmäl dig här, kom ihåg att logga in.