Strategier och överlevnadstips

Forskning om vardagens ledarskap i komplexa uppdrag talar sitt tydliga språk: i praktiken är det omöjligt att låta allt genomsyra allt.

Webbinariet sänds fredagen den 14 oktober 2022, kl 9.00-10.30. 

”Det gäller att vara pragmatisk för att få ihop det” sa en politiker jag intervjuade, och precis så är det. Forskning om vardagens ledarskap i komplexa uppdrag talar sitt tydliga språk: i praktiken är det omöjligt att låta allt genomsyra allt. Det kan till och med vara olämpligt. Samtidigt är det ofta känsligt att öppet prioritera bort någon intressegrupps hjärtefråga. Här krävs istället omdöme, ansvarskänsla och improvisationsförmåga för att åstadkomma så mycket som möjligt med knappa resurser.

”Alla kan inte få allt här och nu, men alla kan få något, förr eller senare” är en devis som sammanfattar hållningen. Hävda undantag, sekventiell prioritering, särkoppling, organisatoriskt hyckleri och ansvarsförskjutning är alla vanliga pragmatiska förhållningssätt i organisationer med komplexa uppdrag. Vilka använder du själv? Vilka är du utsatt för? Och hur känns det?

Anmäl dig här