Fler nyheter
Offentlig sektor 20 april 2023

”Äldst vet inte alltid bäst”

Tack vare sin bakgrund som chef inom flera olika verksamheter har Pelle Nordensson samlat på sig bred erfarenhet av att leda grupper, och han ser stora fördelar med blandade åldrar.

Pelle Nordensson är för närvarande chef för en grupp bestående av tretton personer som jobbar med dagverksamhet inom äldreomsorgen i Karlskrona kommun. Han har tidigare arbetat i såväl privat som offentlig sektor, mycket med fastighetsfrågor, men de senaste åren har han fokuserat på mellanmänskliga möten i omsorgssektorn.

Unga sitter inte fast på en arbetsplats

I ljuset av sin långa arbetslivserfarenhet kan han se på karriär och arbete med viss distans och ur ett helikopterperspektiv. Även om han reserverar sig för risken att generalisera tycker han sig se tydliga skillnader mellan äldre och yngre medarbetare.

- Det är helt klart en annan inställning hos unga idag kring att byta jobb till exempel, säger Pelle Nordensson. Det är inte självklart för dem att rota sig på samma sätt som min generation gjorde, utan de ser det som en baggis att hitta ett nytt jobb om de inte trivs.

I vissa verksamheter spelar det inte så stor roll om medarbetare byts då och då, men inom äldreomsorgen kan det ofta bli en utmaning att hantera för chefen. Man lägger ett stort värde i kontinuitet och har som ambition att minska antalet kontakter för att kunna bygga relationer med de äldre. Pelle Nordenssons taktik som chef för att få även yngre att stanna, är att lyfta fram de mervärden som ett arbete inom omsorgssektorn ger. Även om lön och status inte toppnoterar inom äldreomsorgen, så är känslan av meningsfullhet och att göra skillnad på riktigt, svårslagen.

Skillnad i synen på jobb och fritid 

En annan aspekt av den yngre generationens inställning till arbetet är att de prioriterar sin fritid och privatliv högt, menar Pelle Nordensson. Hans bild är att äldre medarbetare oftare tar ansvar utöver vad de egentligen behöver, som att slutföra en uppgift utanför arbetstid. En anledning till att det är just den äldre generationen som tar på sig extra arbetsuppgifter kan vara livssituationen –att man inte har småbarn som måste hämtas på förskola till exempel. Men Pelle Nordensson tror att det även finns en skillnad mellan generationerna kring hur man ser på sin identitet och hur stort utrymme man väljer att ge till jobbet respektive privatlivet.

- Jag är både imponerad och inspirerad av unga medarbetares sätt att avsluta jobbet när arbetsdagen är slut. De sitter inte kvar och gör klart bara för att visa sig duktiga, utan värdesätter sin personliga hälsa och egna intressen högt eftersom de har insett att identiteten är mer än bara jobbet. De tar för sig av livet och spelar på hela planen, inte bara runt en hörnflagga. Det önskar jag att jag själv hade gjort i större utsträckning.

Samhällets digitalisering påverkar även äldreomsorgen 

Den tydliga utvecklingen mot att allt fler tjänster blir digitala är ett annat område där den yngre generationen kan tillföra mycket, enligt Pelle Nordensson. Det handlar om flera aspekter.

- Dels är teknik och digitala hjälpmedel en väldigt naturlig del av vardagen för unga, det finns ingen tröskel att ta sig över som för oss som inte använt appar och mobiltelefon sedan fyra års ålder. Dels är det generellt väldigt bra att ha medarbetare i olika åldrar eftersom våra brukare är födda på allt emellan 1930- till 1950-talen. Dessutom är många av de som deltar i vår dagverksamhet intresserade av digitaliseringen. Jag märker att unga har ett självklart sätt att möta dem i det.

Chefens uppgift att få med alla i gruppen 

Som chef strävar Pelle Nordensson efter ett relationsinriktat ledarskap med fokus att behandla alla lika. Han är särskilt noga att tänka på det när unga medarbetare kommer in nya i hans grupp.

- Jag tror det är lätt hänt för oss äldre att omedvetet ha inställningen att unga kan och vet mindre än oss om det mesta. Därför är jag väldigt mån om att vara lyhörd för deras idéer, tankar och förhållningssätt. Det finns så otroligt mycket att vinna på att få in den energi och handlingskraft som många i den unga generationen har. Jag ser det som en av mina viktigaste uppgifter att skapa en kultur där alla känner sig välkomna och som en självklar del av gruppen, oavsett ålder och generation, avslutar Pelle Nordensson.