Fler nyheter
Offentlig sektor 12 februari 2024

Chefens roll är att vara möjliggörare

Allt fler ser chefskap som ett eget yrke med specifika krav på kompetens, förmågor och egenskaper. Chefen behöver däremot inte ha fackkunskaper inom samma område som medarbetarna.

Det menar Frida Göransson som är biträdande verksamhetshetschef för Internmedicin inom Region Gävleborg. Med en utbildning till hälsopedagog i bagaget har hon visserligen förståelse för vård- och omsorgssektorn, men har aldrig jobbat praktiskt inom vården. Hon har däremot tidigare varit konsultchef inom den privata sektorn och har en bakgrund inom HR-området.

Lyssnar av medarbetarnas behov

Bakgrunden har gett henne en gedigen fallenhet för att arbeta med människor och lyssna in behov. Det är värdefulla förmågor i chefsuppdraget, anser Frida Göransson.

 – Min roll som chef är ju att vara möjliggörare. Mina medarbetare är jätteduktiga på sina områden och sköter sina uppgifter utmärkt utan mig. Men när de stöter på hinder och de själva inte kommer vidare så är det min uppgift att coacha och hjälpa dem. Då är det en nyckelförmåga för mig att kunna lyssna in och läsa av behov.

För att få tillgång till information, klara av att tolka den och översätta till behov är det viktigt att förstå verksamheten. Som enhetschef för vårdpersonal ägnade hon därför mycket tid till att vara ute hos sina medarbetare. På så sätt vann hon medarbetarnas förtroende efter att de var lite skeptiska när hon kom in som chef, utan medicinsk bakgrund. Stor ödmjukhet inför komplexiteten i frågorna och för medarbetarnas expertis gav resultat. Det förhållningssättet bär hon med sig även i sitt nuvarande uppdrag som chef över chefer.

 – Jag kan väldigt sällan hela svaret på en fråga men jag är noga med att alltid fånga upp och återkoppla kring lösa trådar. Vissa delar av svaret finns ofta hos medarbetaren själv, hos chefskollegor eller i andra delar av organisationen. Vi kompletterar varandra och det är det som är styrkan – att vi tillsammans kan hitta vägar framåt.

Tydlighet i strukturer och processer behövs

Verksamhetsområdet som Frida Göransson arbetar inom har omkring 450 medarbetare och ledningsgruppen består av 17 personer. Det är en stor organisation med många olika yrkesroller utspridda på tre orter. För ledarskapet är det en situation som innebär utmaningar men också möjligheter, till exempel kring att få alla delaktiga i verksamheten, oavsett roll och arbetssituation.

 – När jag var enhetschef arbetade vi teambaserat så ofta vi kunde, till exempel i verksamhetsplaneringen där alla olika yrken från enheten var representerade, även de som jag inte var formell chef för. 24/7 enheterna inom vårt verksamhetsområde delar ofta upp sina verksamhetsplaneringar i två för att ge alla möjlighet att vara med i strategiska diskussioner och i teambyggande aktiviteter.

En annan möjlighet inom en stor organisation är att ta vara på erfarenheter och lära av varandra. För att det ska fungera är en förutsättning, enligt Frida Göransson, att skapa tydliga strukturer och processer för erfarenhetsutbyte. På så sätt blir det en naturlig del av vardagen att dela med sig av såväl problem och svårigheter, som framgångar och olika sätt att hantera utmaningarna.

Viktigt att grunda sig i förutsättningarna

Efter att ha arbetat inom både privat och offentlig sektor, kan Frida Göransson notera vissa skillnader kring chefskapet. Hennes råd till den som är ny i rollen är att vara noga med att sätta sig in i de ramar, rutiner och riktlinjer som finns i offentlig sektor. Hon tar lönesättning som exempel på ett område, som är ganska hårt styrt. Ett annat är den politiska styrningen som är unik för offentlig sektor och där man som chef måste ha koll på det komplexa förhållandet till både medborgare och beslutsfattare.

 – Även om det kan kännas som att mycket är styrt så har man som chef ganska fritt spelrum inom ramarna. Min erfarenhet är att man behöver grunda sig ordentligt i vad spelreglerna innebär, så att man kan stå för regler och beslut inför andra och motivera varför det ser ut som det gör, säger Frida Göransson.

Frihet inom ramarna är alltså något hon uppskattar med sitt jobb. En annan aspekt är möjligheten till ständig utveckling och ett naturligt lärande i vardagen som finns inom en så stor organisation som Region Gävleborg.

 – Det är en fantastisk arbetsgivare, jag har verkligen kunnat forma min yrkesmässiga utveckling väldigt mycket efter vad jag själv velat och vad som passat mitt privatliv under olika perioder. Sen finns ju ytterligare en positiv faktor i att jobba inom offentlig sektor som nästan inte ens går att mäta, nämligen det värde vi hjälper till att skapa för patienter, anhöriga och andra som bor och verkar i regionen, avslutar Frida Göransson.

Vi vill veta vad du tycker!

Tar du med dig några insikter från att ha läst den här artikeln?
Upplevde du den här artikeln som intressant för dig som chef inom offentlig sektor?
Hur hittade du den här artikeln?