Fler nyheter
Offentlig sektor 17 augusti 2023

Dags att testa en ny ledarskapsstil?

Att anpassa sitt ledarskap efter situation, grupp och individ är något många chefer eftersträvar, och då kan ett sätt vara att tillämpa olika ledarskapsstilar.

Din ledarskapsstil har en direkt påverkan på hur dina medarbetare presterar, trivs och utvecklas inom organisationen. Genom att bli medveten om såväl egna ledaregenskaper som andra ledarskapsstilar, kan du bli en ännu bättre ledare. Viktigt att komma ihåg är att det inte finns någon "bästa" ledarskapsstil som passar alla situationer, chefer eller medarbetare. En framgångsrik chef kan i stället anpassa sin ledarstil beroende på teamets behov, men också på den aktuella arbetsuppgiften. Flexibilitet och förmåga att identifiera vilken ledarstil som fungerar bäst för olika situationer är nyckeln.

Tårtdiagram ett sätt att kartlägga

Ledarskapsstilar är ett tacksamt ämne att fördjupa sig i, det finns mycket skrivet om ämnet som man lätt hittar genom en enkel sökning på internet. Många har starka uppfattningar om olika stilar och när de passar. Även vetenskapliga studier görs på området. En av de som fördjupat sig är Ewa Braf, som dels har akademisk koppling i sin tjänst som universitetslektor på Linköpings universitet, dels praktisk erfarenhet, bland annat som chefsutvecklare på Tullverket. Hon förespråkar en konkret övning till den som vill skapa sig en överblick över olika stilar och samtidigt utveckla sitt eget ledarskap. Övningen går ut på att se det egna ledarskapet som ett cirkeldiagram –och gärna konkretisera det genom att rita en cirkel på ett tomt papper. Med denna enkla bild som bas kan du markera olika stora tårtbitar som motsvarar de ledarskapsstilar du använder och på så sätt få en tydlig bild av hur du arbetar idag. Nästa steg är att göra en motsvarande kartläggning för hur du vill att det ska vara. Utgå gärna från följande sammanställning av några av de vanligaste stilarna.

Auktoritär ledarskapsstil

Som auktoritär ledare tar du beslut ensam, utan att involvera teamet. Du ger tydliga instruktioner och förväntar dig full följsamhet. Denna ledarskapsstil är ofta effektiv i kriser eller andra situationer där det krävs snabba beslut. Men den kan samtidigt ha en negativ påverkan på kreativitet och engagemang hos medarbetarna, vilket kan leda till minskad motivation och produktivitet på längre sikt.

Demokratisk ledarskapsstil

En demokratisk ledare involverar teamet i beslutsfattandet, och uppmuntrar till öppen kommunikation och idéutbyte. Använder du denna stil är du tydlig med att du vill inkludera medarbetarna, vilket därmed gör att de känner sig mer delaktiga i verksamheten. Det i sin tur leder ofta till ökad motivation, innovation och förbättrad laganda. Dock kan det vara en utmaning att nå konsensus i vissa situationer, och beslutsprocessen kan vara tidskrävande.

Coachande ledarskapsstil

Som coachande ledare fokuserar du på individens utveckling och framsteg. Du stöttar medarbetarna genom att lyfta deras styrkor och utvecklingsområden och ger feedback och vägledning som hjälper dem att växa. På så sätt bidrar du till personlig utveckling och ökat självförtroende hos var och en av dina medarbetare. Coachande ledarskap är ofta något att sträva efter, men det kan riskera att ta alltför mycket tid och uppmärksamhet från dig som chef, särskilt om arbetsgruppen är stor.

Delegerande ledarskapsstil

Delegerande ledare lämnar gärna över en stor dos ansvar till sina medarbetare och involverar sig i mindre utsträckning i beslutsfattandet. Det här kan ge utrymme för kreativitet och självständighet, men kräver också en utvecklad tillitskultur och självledarskap där medarbetare tar ansvar och själva signalerar när de behöver stämma av något. Om tillitskulturen och medarbetaransvaret saknas, finns dessvärre en risk att den delegerande ledarskapsstilen i stället leder till bristande struktur, otydlighet och ineffektivitet.

Visionär ledarskapsstil

En visionär ledare inspirerar genom att måla upp en attraktiv bild av framtiden, och får medarbetarna att sträva efter att nå den. Med denna ledarskapsstil behöver du var och en med dig mot den gemensamma visionen, du skapar en stark riktning och ger motivation genom att förklara hur och varför allas ansträngningar behövs. Det passar särskilt bra vid förändringar som kräver en ny riktning, men den kan misslyckas om visionen inte kommuniceras klart till varje medarbetare, eller om den inte är realistisk.

Anknytande ledarskapsstil

Med anknytande ledarskapsstil skapar du harmoni genom att förena och stärka relationer mellan individer. Ditt fokus ligger på att vara uppskattande och vänlig och du sätter människors välmående i fokus. Anknytande ledare är bra på att motivera i stressfulla situationer, något som gör att de är särskilt efterfrågade när det finns behov av att läka sprickor i teamet eller att bygga relationer.