Fler nyheter
Offentlig sektor 4 april 2023

Förändringsarbete inom offentlig sektor? VD:n delar sina erfarenheter!

Maarja Edman är VD för det kommunala bolaget Visit Trelleborg där hon framgångsrikt drivit förändring de senaste åren. Nu delar hon med sig av sina många lärdomar och erfarenheter.

När hon kom in på jobbet som VD 2020 stod verksamheten inför en brytpunkt, men genom den resa hon gjort tillsammans med sina medarbetare, har verksamheten gått från att vara en av de mest ifrågasatta till den kanske mest uppskattade inom kommunen.

- Jag är otroligt stolt över vad mina medarbetare åstadkommit, och glad över att alla har varit med på hela den här resan. Förändring av verksamhet innebär också personlig utveckling och det är fantastiskt att se glädjen hos medarbetarna när de känner att det de gör är meningsfullt och uppskattat, säger Maarja Edman.

Värdefullt att se effekten av sitt jobb

Med erfarenhet från både den privata hotellbranschen och från kommun- och regionsektorn inom näringslivs-, turism- och destinationsutveckling, samt kommunikation och marknad, ser Maarja Edman skillnader mellan privat och offentlig sektor.

- Jag bytte från privat sektor till Kramfors kommun för att kommunen sålde in jobbet så bra. De lyfte fram möjligheten att göra skillnad för näringslivet och kommuninvånarna. Sedan dess har jag stannat i offentlig sektor eftersom jag gillar att direkt se effekten av det jag gör, i min omgivning och i samhället runtomkring mig.

Förändringsarbete behöver uppmuntras

Även när det gäller förändringsarbete finns skillnader mellan sektorerna, menar Maarja Edman. Privat sektor har historiskt varit bättre på att uppmuntra förändring. Där är det ofta en överlevnadsfråga och man kan också tydligare se förändringsarbete som en investering med ökade intäkter som följd. I offentlig sektor arbetar man ofta med längre tidshorisonter, så förändringar märks inte på samma sätt. Det kan vara svårare att budgetera och räkna hem en förändring, men det går att se en växande ambition att hitta systematik, engagemang och ledarskap för förändringsarbete även i offentliga verksamheter.

- Det är en nödvändighet för att kunna fungera i den snabbt föränderliga värld vi lever i. För mig är det så naturligt med nyfikenhet, problemlösning och att tycka det är roligt att utveckla. Jag vill hela tiden hitta en smartare, mer hållbar, mer lönsam och ibland roligare lösning på hur vi kan lösa vårt uppdrag. Men alla fungerar inte som jag, så det behöver uppmuntras från flera håll, betonar Maarja Edman.

Maarjas tre tips

Ledarskapet har en avgörande roll för hur väl man lyckas med en förändring, menar Maarja Edman. Hon sammanfattar sin ledarskapsfilosofi i tre övergripande råd:

Definiera målet – så att du vet vart du ska

Det första du behöver ha klart för dig är exakt vad uppdraget är, och vad du som chef ska leverera. Se till att vara nära beställaren och tveka inte att be om förtydliganden om uppdraget är luddigt.

- Du behöver ett tydligt mål för att stå stadigt som ledare. Om du känner ledningens stöd och uppbackning vågar du spänna bågen hårdare och ta tuffa beslut. Förändring innebär att lyfta blicken och ta in omvärlden och att vända på varje sten och jämföra med målbilden. Ska du optimera resurser kan det leda till att ni slutar göra saker bara för att ni alltid gjort dem. Eftersom kommunal verksamhet berör så många, kommer många ha åsikter.

Ta hjälp – du är inte ensam

Som chef har du ett tydligt ansvar, men det innebär inte att du behöver veta allt, eller måste göra allt själv. Tvärtom. Förändringar i offentlig sektor kräver att väldigt många är med på tåget –medborgare, förenings- och näringsliv. Det är därför erfarenhetsutbyte och kommunikation är värdefullt att satsa på.

- Gör en gång för alla upp med uppfattningen att du som chef ska göra allt. Fråga hur andra gjort, ta del av litteratur, använd mentorskap och nätverk. Förändring har för mig alltid handlat om attityder och delaktighet i första hand. Om jag ska lyckas med det måste jag anpassa mitt ledarskap efter situation och i vilken fas av förändringen mina medarbetare befinner sig. Kommunikationen måste också anpassas –och tänk då på att inte krångla till det. Avdramatisera förändringsprocessen genom att kontinuerligt berätta vad ni gör, varför och vilken nytta som kommer ut av det.

Hitta din drivkraft – för att kunna ha roligt 

Själva förändringen kan vara tung, när det handlar om att lägga ner verksamhet till exempel. Då blir det extra viktigt att hitta motivation i uppdraget.

- Alla har olika drivkrafter, du måste hitta din egen för att veta hur du kan hämta energi, känna glädje och ha roligt. Och när det stormar – var snäll mot dig själv. Dra ur kontakten och ge dig själv återhämtning, det är nödvändigt för hållbarhet både i förändringen och ledarskapet.