Fler nyheter
Offentlig sektor 28 oktober 2022

Nya spännande satsningar hos Ledarna inom offentlig sektor

Branschföreningen Ledarna inom offentlig sektor är ett fackförbund för chefer. Nu görs en satsning på att lyfta medlemmarnas villkor och uppdrag, både inom och utanför föreningen.

”Vår förening samlar Sveriges bästa chefer”

Det menar Lars-Olof Uhlin – ordförande i branschföreningen Ledarna inom offentlig sektor – och med det vill han skapa ökat värde för föreningens medlemmar och samtidigt vara en stark röst i samhällsdebatten.

Ledarna inom offentlig sektor är mitt uppe i en stor satsning på kommunikation. Redan när branschföreningen bildades fanns ambitionen och viljan att satsa på kommunikation, och för ungefär ett halvår sedan drogs arbetet i gång på allvar.

- Vi vill både skapa ett direkt mervärde för våra medlemmar och vara en publik röst som berättar om det fantastiska i ett chefsuppdrag inom välfärdssektorn, men också vilka utmaningar det innebär, säger Lars-Olof Uhlin.

Genom att skapa en högre dimension av nytta, en upplevelse att få något utöver att vara med i ett fackförbund, hoppas styrelsen att föreningen ska bli mer relevant för chefer i offentlig sektor. Det är viktigt med en igenkänningsfaktor för att man ska känna att ”jag har hamnat rätt”, menar Lars-Olof Uhlin.

- Vi är ganska små idag, än så länge, men vi har ju ett lite kaxigt mål att mer än 50 procent av medlemmarna i Ledarna också ska vara med i vår branschorganisation Ledarna inom offentlig sektor.

Långsiktig plan som nu sätts i verket

Utgångspunkten för förändringsarbetet är att visa att Sveriges bästa chefer finns i offentlig sektor, berättar Lars-Olof Uhlin. Det fanns ett behov av att informera och belysa skillnaderna som finns i ett chefsuppdrag i offentlig sektor jämfört med andra sektorer. En del av grundplanen för att åstadkomma detta var att starta föreningen för nio år sedan, en annan var att utveckla kommunikationsarbetet.

För att lyckas genomföra planen i sin helhet och faktiskt bli en röst för offentliga chefer, är det nödvändigt kommunicera bättre menar Lars-Olof Uhlin.

- Vi är övertygade om att våra medlemmar uppskattar att vi informerar och lyfter alla utmaningar men även möjligheter och mervärden ett ledaruppdrag i välfärdssektor innebär. Om man bara tittar på situationen som vi befinner oss i just nu efter valet, så är den väldigt unik för just offentlig sektor där flera av landets kommuner och regioner går in i maktskiften. Beroende på vilket chefsled vi tittar på så innebär det olika utmaningar det kan innebära att medlemmars anställningar förändras och eller avslutas till att det tar ett tag tills den nya maktstrukturen kommit på plats och rullar.

Under våren och sommaren har styrelsen arbetat i tre faser. Inledningsfasen som startade i februari präglades av många nya tankar och begrepp och en stor förvirring kring vad det egentligen var som skulle göras och vad det kunde leda till.

- Vi lärde oss väldigt mycket i inledningsfasen och alltefter resans gång har förvirringen sakta men säkert bytts ut till en allt större förståelse för nödvändigheten av denna satsning, säger Lars-Olof Uhlin.

Mellanfasen beskriver han som en förväntansfas. En mer konkret plan började ta form och arbetsgruppen anade en bild av hur resultatet skulle kunna bli. Sedan september är arbete inne en operativ att-göra-fas. Det har blivit mer synligt och konkret och i takt med att aktiviteter blir verklighet så intensifieras intresset och engagemanget för arbetet.

Ökat engagemang ger ringar på vattnet

Lars-Olof Uhlin är nöjd med hur långt de faktiskt har kommit på den korta tiden som projektet varit i gång. Inför det fortsatta arbetet har han ambitionen att öka ansträngningarna i kommunikationen. Det innebär både att tillgängliggöra mer material som medlemmarna känner igen sig i och att sprida budskapet om chefers villkor och förutsättningar i den allmänna debatten, till exempel i sociala medier. Hans förhoppning är att medlemmarna vill vara med på resan.

- Jag välkomnar alla medlemmar som har åsikter, funderingar eller frågor att kontakta oss i styrelsen. Vi är mitt i en lärandefas och det blir ännu bättre om vi stärker gemenskapen och lär oss tillsammans. Tänk så bra detta kommer att bli om vi gör detta tillsammans. Det kan vara exempel på artiklar inom vissa ämnen eller områden där vi kan gå före i debatten.

Extern samarbetspartner stöttar och driver

I arbetet med att utveckla kommunikationen samarbetar styrelsen med en extern byrå där projektledaren Anna Kihlberg samordnar och driver arbetet. Hon menar att en förutsättning för att nå målet om ett större upplevt värde är att utgå från vad medlemmarna själva behöver och vill ha.

- Vi började helt enkelt med att fråga dem. Vi ville både fråga så många som möjligt och få så djupgående svar som möjligt, vilket ledde till en kombination av en bred enkät och djupintervjuer med utvalda medlemmar.

Undersökningen gav en bra grundförståelse för hur medlemmarna upplever Ledarna inom offentlig sektor idag men också vad de saknar. Men den inledande undersökningen räcker inte. Projektgruppen ser mätning, uppföljning och input från medlemmarna som avgörande för att kunna skapa relevant innehåll.

- Omvärlden förändras ständigt, kunskapsbehoven skiftar snabbt och nya förutsättningar gör att det finns nya behov av kunskap att fylla för att mervärdet ska kunna fortsätta att skapas, menar Anna.

Nu ligger fokus på att alla aktiviteter som görs ska vara värdeskapande, kunskapsgivande, relationsbyggande och ge möjlighet till att stärka gemenskapen i branschföreningen. En del av uppföljningen görs genom att analysera data kring hur publicerat material används. Hur många läser, delar och interagerar med det innehåll som finns tillgängligt i branschföreningens olika kanaler. Men den absolut viktigaste mätpunkten är direkt input från medlemmarna, säger Anna Kihlberg som gärna ser interaktion:

- Jag hoppas på engagemang från medlemmarna – att innehållet på Ledarna i offentlig sektors kanaler sprids och uppskattas och att vi får feedback så att vi kan lära oss och utveckla kommunikationsarbetet ytterligare till nästa nivå.

Vill du vara med och påverka ditt medlemsvärde? Kontakta oss i styrelsen och dela med dig av dina tankar och åsikter!

På vår sida Nyheter och Kunskap hittar du alla våra senaste artiklar. Vi vill gärna höra vad du tycker om de ämnen vi lyfter fram här.

På vår LinkedIn-sida delar vi med oss av alla artiklar och bjuder in dig till att tycka till och dela med dig av egna erfarenheter, upplevelser och funderingar. Gå gärna in och följ oss du med!