Fler nyheter
Offentlig sektor 10 januari 2024

Nytt år - nya möjligheter

Vi lämnar ett oroligt 2023 bakom oss. Och även om ingen vet vad som väntar framöver, har vi allt att vinna på att aktivt skapa så bra förutsättningar som möjligt för ett lustfyllt 2024.

Klimatförändringar, krig, skyhög inflation, låg sysselsättning och hög brottslighet - det är mycket som hotar vårt samhälle och vår värld. Under 2023 nåddes historiska bottennoteringar på flera områden. Ser man tillbaka har människor genom historien trots svårigheter ändå visat fantastisk kapacitet att hitta nya möjligheter och övervinna motgångar.

Blicka framåt med oraklets antika råd

I antikens Grekland, satte många sitt hopp till oraklet i Delphi – en prästinna som gav vägledning i frågor som rörde exempelvis politiska beslut, krigsplanering och personliga ärenden. Några av oraklets råd – eller maximer – finns som inskriptioner över ingången till templet där hon tog emot sina rådvilla klienter. Dessa maximer har nu överlevt omkring 2500 år av både svåra och goda tider. Än idag kan de ge kraft och riktning för hur vi skapar oss de bästa förutsättningarna. Här ger vi dig tre av de starkaste maximerna i koncentrerad form. Utgå från dem, så kan du sedan enkelt basera och utveckla din egen handlingsplan för ett enastående 2024.

Första maximen: Känn dig själv

Det är en god investering att avsätta någon timme i kalendern till reflektion då och då. Vid årsskiftet – som är en tydlig brytpunkt – är det extra naturligt att blicka tillbaka på det gångna året. Reflektionen kan göras olika djup, också djupet i sig har också betydelse för vad du får ut av den. En reflektion som ger effekt för framtiden är inte bara en mental allmän tillbakablick, utan består av dina svar på tre frågor: Vad hände? Vad lärde jag mig av det? och Hur drar jag nytta av lärdomen om jag hamnar i liknande situationer framöver? Baserat på svaren är steget inte långt till att sätta upp personliga mål – gärna både arbetsrelaterade och privata – som leder din personliga utveckling åt det håll du vill.

Passa gärna på att även utvärdera nuläget för ditt team och kanske även för organisationen. Var befinner ni er efter 2023? Var finner ni positiva utmaningar och vad skaver i vardagen? Vad behöver ni som grupp för att kunna prestera på topp? Den typen av frågor kan du med fördel lägga till grund för en reflekterande övning i grupp, eller fundera över på egen hand.

Andra maximen: Inget till överdrift

I din roll som chef och ledare finns många områden att applicera detta råd på. I första hand ska du såklart relatera till dig själv och din situation, här och nu. Ett område där överdrifter bör undvikas är målformulering, så att de mål du sätter blir realistiska och möjliga att nå med tillgängliga resurser. Ett annat är hur vi förhåller oss till de många snabbskiftande trender och buzzwords som finns inom ledarskap. Visst är det bra att ta del av och plocka upp nya rön men ta dem gärna med en nypa salt. Huvudsaken är att du är grundad i dig själv, din egen ledarstil och din omgivning.

Ytterligare ett perspektiv att beakta är den viktiga balansen mellan arbete och fritid. Gör gärna ett mentalt bokslut över det gångna året. Jobbade du för mycket? Eller fick någon privat angelägenhet för stort utrymme? Hur vill du ha det 2024?

Tredje maximen: Tvärsäkerhet leder till förfall

En sak är tydlig: vi lever i en tid av ständig utveckling och snabba förändringar. Det kan kännas oroligt att inte vara tvärsäker på någonting, men också stimulerande att kunna bli överraskad av exakt hur morgondagen ser ut. Bästa sättet att ta sig an situationen är att omfamna den.

Sätt en intention kring detta inför det nya året. Försök sträva efter att vara flexibel och öppen för att ändra planer utifrån hur verkligheten utvecklas. Det betyder inte att du helt ska sluta planera, snarare är en välgrundad strategi och konkreta planer förutsättningen för att du tryggt ska kunna improvisera och vara flexibel. Uppmuntra till nytänk och kreativitet genom att engagera dig med teamet; var öppen för medarbetares och chefskollegors åsikter och erfarenheter. Använd ett aktivt lyssnande och ta initiativ till dialog för att förstå olika perspektiv och insikter.

Se över ditt nätverk, men också dina möjligheter till nya intryck och lärdomar från omvärlden. Låt 2024 vara året då du knyter nya kontakter med människor som inspirerar dig, lär dig något, eller ger dig perspektiv du inte tänkt på innan.

Vi vill veta vad du tycker!

Tar du med dig några insikter från att ha läst den här artikeln?
Upplevde du den här artikeln som intressant för dig som chef inom offentlig sektor?
Hur hittade du den här artikeln?