Fler nyheter
Offentlig sektor 28 augusti 2023

Prioritera arbetsmiljön - även för chefer

Med lång chefserfarenhet är Anki Scherlin en luttrad ledare. Hon menar att en arbetsmiljö som ger plats för återhämtning är nödvändigt för ett hållbart arbetsliv.

Anki visste redan när hon valde utbildning att hon ville jobba med sociala frågor. Det blev Socialhögskolan i Stockholm och sedan började hon direkt arbeta med missbrukande hemlösa personer – ett område hon fortfarande är kvar inom. De senaste 15 åren har hon arbetat i en chefsposition, och är idag ansvarig chef för en verksamhet med 14 medarbetare på ett akutboende för hemlösa kvinnor i Stockholms stad.

Egna erfarenheter sätter spår

I sin första chefsroll gick hon själv från att ena stunden vara en i gänget till att nästa dag gå in som chef för sina tidigare kollegor, med allt vad det innebär av lönesättning, arbetsledning och uppföljning.

- För hälften av mina kollegor var det bara positiva reaktioner och jag fick stort stöd från både dem och mina chefer. Medan den andra hälften av kollegorna ifrågasatte att just jag skulle bli deras chef, det var en utmaning, berättar Anki.

Där och då såddes ett frö som utvecklades till ett brinnande engagemang för chefers arbetsmiljö, bland annat fackligt inom Stockholms stad. Det är dock först de senaste åren som hon börjat reflektera mer aktivt kring sin egen arbetsmiljö och hur den påverkar hennes ledarskap och därmed hennes omgivning.

Chefer är också medarbetare

Anki Scherlin menar att chefens arbetsmiljö har avgörande betydelse, men att man pratar för lite om den. Arbetsmiljö generellt är en återkommande fråga i hennes egen ledningsgrupp men då ligger fokus helt på medarbetarnas situation. Hon tror att en anledning till det kan vara att det är ute i verksamheten man ser resultat, kan mäta och följa upp. Man tenderar att se cheferna som en mellanhand som tas för givna och bara förväntas leverera.

Insikten om att hon själv kan påverka och ta ansvar för sin arbetsmiljö har vuxit fram över tid. En bidragande orsak är att hon började prata om det med andra chefer – som kände igen sig i det hon sa. Hon märker också att det är en fråga som blivit alltmer i fokus hos Ledarna centralt och i övriga samhällsdebatten. Trots det pratas det fortfarande för lite om det, menar Anki.

- Det är lätt att glömma att jag och mina chefskollegor på enheten också är medarbetare. Som första linjens chefer ska vi säkerställa att uppdraget följs, och erbjuda god arbetsmiljö för våra medarbetare. Vi ska hålla budget, vi ska följa upp en massa saker, vi ska jobba i olika system, men vi pratar aldrig om vår egen arbetsmiljö.

Flera sätt att jobba aktivt

Hur gör man då, praktiskt, för att få upp chefens arbetsmiljö högre på agendan? Anki har flera tips:

- Ta hjälp av stödfunktioner, medarbetare och chefskollegor och andra runt omkring dig. Du behöver inte sitta med alla svar och göra alla arbetsuppgifter själv.

- Påverka kulturen på din arbetsplats genom ditt beteende. Som chef har du ett extra ansvar att sätt ribban för exempelvis hur ni bemöter varandra och att tydliggöra uppdrag, förväntningar och förutsättningar.

- Prioritera att prata om arbetsmiljö och återhämtning, det är en investering för framtiden. Ta del av de forum som erbjuds i egna nätverk, seminarier, webbinarier. Även mentorskap är ofta väldigt givande, inte minst för den som är mentor.

Vikten av att vara helt ledig

Att koppla bort jobbet då och då har betydelse i två perspektiv, menar Anki. Det handlar till exempel om vilka signaler chefen sänder ut angående om hen är ständigt tillgänglig, även under lediga perioder.

- Genom att vara tydlig med att jag inte är nåbar under kvällar, helger eller under semestern visar jag att jag inte förväntar mig att medarbetarna heller ska vara det. Det är också ett sätt att visa tillit till mina medarbetares kompetens och förmåga –jag litar på att de klarar sin uppgift, säger Anki.

Det andra viktiga perspektivet handlar om återhämtning.

- Alla behöver återhämtning för att prestera på jobbet. Ska jag orka peppa, coacha och driva behöver jag återhämtning. Det handlar om att vara ledig när jag är ledig, men också om att ta pauser under arbetsdagen och att ta mig tid för reflektion någon gång i veckan, avslutar Anki.