Fler nyheter
Offentlig sektor 26 februari 2024

Berättelser från verkligheten: Så får chefen inte se ut

Finns det förväntningar och outtalade regler kring en chefs klädsel eller utseende? Referensgruppen för Ledarna inom offentlig sektor tycker till och delar med sig av sina tankar.

Operationssjuksköterskans gröna skjortblus, förskolepersonalens reflexvästar, parkarbetarens grova shorts med utanpåliggande fickor. Det är några av plaggen i offentlig sektor som ger ledtrådar om vad bäraren har för yrke. För chefer däremot finns ingen sådan uniform eller några riktlinjer för klädsel eller andra fysiska attribut. Eller? Finns kanske ändå vissa outtalade normer eller regler kring hur en chef bör se ut? Vilka fördomar kan finnas och hur förväntar vi oss att personer i ledande befattningar inom offentlig sektor klär sig?

Vi bad tre erfarna chefer beskriva sin bild och berätta om hur de ser på frågan. Maria Ragnarsson är idag chef för Kulturskolan i Lund och har tidigare arbetat inom kultursektorn hos privata arbetsgivare. Petter Lundberg arbetar som enhetschef inom näringsliv och utbildning i Region Västerbotten, efter flera år som rektor och skolchef. Thobias Wall har ett förflutet inom amerikanska IT‑företag där han var anställd bland annat som chef i 18 år, innan han klev in i chefsrollen på IT‑service i Lunds kommun. Det visar sig att de inte har en helt samstämmig bild av hur det ligger till. I vissa hänseenden tycker de faktiskt helt olika.

Betydelsen för hur man uppfattas

Ett tydligt ”ja” på frågan om det har betydelse hur chefen klär sig, svarar Thobias Wall. Han upplever att klädstil spelar stor roll för hur man uppfattar en person, oavsett roll och befattning.

 – Jag tycker man ska ge sig själv den fördelen att klä sig propert. Om du gör ett bra jobb och har koll på vad du sysslar med så kan klädseln ge det lilla extra som innebär att omgivningen verkligen lägger märke till dig och lyssnar på vad du har att säga.

Petter Lundberg är inne på samma spår och menar att utseendet har betydelse för hur man uppfattas som representant för sin roll och sin arbetsgivare. Han använder sig aktivt av klädseln för att visa respekt för den han möter eller för ett visst sammanhang.

 – Jag tänker lite som fotbolls- eller hockeytränaren som drar på sig kavajen när det är match. När jag ska ha ett möte med en styrgrupp eller ett medarbetarsamtal tänker jag till, och ser till att hedra den jag möter genom hur jag klär mig.

Han vill också bredda innebörden av ”hur chefen får se ut” och även lägga in aspekter som egenskaper och förmågor. I ett sådant bredare perspektiv poängterar han vikten av att en chef inte ser ut som någon som anställer eller premierar endast kopior av sig själv. Vilket är lätt hänt eftersom det kan kännas mer obekvämt att få in oliktänkande och normbrytande personer.

Sällan klädkrav i offentlig sektor

Maria Ragnarsson håller inte med om att det finns några förväntningar eller outtalade regler kring klädsel.

 – Jag upplever en helt avslappnad attityd till hur jag som chef klär mig och ser ut. Möjligen kan det bero på att jag inte är chef på högsta förvaltningsnivå eller på att jag arbetar inom kultursektorn, men jag har inte märkt av några klädkoder eller krav.

Hon tror inte att faktorer som kön, ålder eller generation spelar någon roll för förväntningar och fördomar kring utseende på hennes arbetsplats. På tidigare jobb inom privat sektor kunde hon dock notera att det yttre hade större betydelse. Något hon var särskilt medveten om i en viss typ av situation – förhandlingar.

 – När jag skulle in i en förhandling utnyttjade jag det så mycket jag kunde. Jag valde till exempel alltid högklackade skor – och eftersom jag är lång även utan klackar så gjorde det intryck. Både i rummet och för mitt eget självförtroende, säger Maria Ragnarsson.

Striktare i privat sektor

Även Thobias Wall uppfattar en skillnad mellan privat och offentlig sektor.

 – Jag gillar egentligen tydliga klädkoder och är van vid kostym på jobbet efter mina år i privat sektor. Men i min nuvarande organisation finns inte det och då gäller det att läsa av kulturen och anpassa min egen stil så att den harmonierar med miljön och medarbetarnas klädsel. I kommunsektorn upplever jag att den allmänna klädstilen är mer avslappnad, förklarar Thobias Wall.

Att det är vanligare med strikta kostymer och välputsade skor i privat sektor är en bild som också Petter Lundberg delar.

 – Det finns nog fördomar åt båda håll. De jag känner inom privat sektor tror att vi i offentlig sektor alltid har praktiska kläder och ryggsäck. Medan jag tänker att de bär kavaj och slips varje dag.

Var hel och ren

Även om det finns många olika infallsvinklar och delvis helt motsatta åsikter om frågan så är Maria Ragnarsson, Petter Lundberg och Thobias Wall överens om en sak. Det absolut viktigaste och mest grundläggande är den gamla tumregeln att vara hel och ren. Allt utöver det är till stor del upp till var och en.

Vi vill veta vad du tycker!

Tar du med dig några insikter från att ha läst den här artikeln?
Upplevde du den här artikeln som intressant för dig som chef inom offentlig sektor?
Hur hittade du den här artikeln?